108/2006 Sb.
Zákon o sociálních službách, ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 108/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o sociálních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
29/2007 Sb.
(k 20.2.2007)
mění § 34, § 60, § 72, § 88, § 116 a § 120; vkládá nový § 60a
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 29 odst. 4
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
mění § 101, § 110, § 115, § 116 a § 119
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění ke všem datům celkem 51 novelizačních bodů
261/2007 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 95
261/2007 Sb.
(k 1.1.2014)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 313/2013 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 79 odst. 3 a odst. 5 písm. e), § 85 odst. 3 písm. b), § 110 odst. 2, § 116 odst. 3
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14a odst. 1 a § 21a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 60a odst. 1
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 5 písm. d), § 21 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 2, 3, 4 a 5, § 28 odst. 2
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 75 odst. 2 písm. c) a d)
206/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 101 odst. 8
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění, celkem ke všem datům 117 novelizačních bodů
206/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, ve znění zák. č. 362/2009 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb. - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
206/2009 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 366/2011 Sb. mění § 85 odst. 6 a § 101a odst. 3 a 4
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 84 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 30, § 79 odst. 5 písm. a), § 81 odst. 2, § 85 odst. 4
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 29 odst. 1 písm. d)
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 75 odst. 2 písm. e)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 79; nové přechodné ustanovení
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 12, § 21 odst. 2 písm. e), § 22 a § 24 písm. c)
384/2012 Sb.
(k 16.11.2012)
mění § 26
384/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 a kládá nový § 96a; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 48 odst. 4, § 74 odst. 2 a § 91 odst. 1
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 4 a § 82
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19 odst. 2 písm. a), § 23 odst. 3, § 30, § 48 odst. 4 písm. c), § 88 písm. f), § 89, § 91 odst. 6, § 110 odst. 1, § 116 odst. 2
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 18 odst. 3, § 18 odst. 5, § 29 odst. 7; nová přechodná ustanovení
313/2013 Sb.
(k 4.10.2013)
mění § 101
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 4 odst. 1
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
254/2014 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 79 odst.1 písm. f), § 101a odst. 3, § 110 odst. 4, § 119 odst. 2; vkládá nový § 105a
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 11, § 13, § 21, § 25, § 26, § 97, § 107 a § 108; vkládá § 82b a § 91a až 91c; nová přechodná ustanovení
56/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 4 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 82, § 107 a § 108
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen „osoba”) prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
(2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: