Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

11/2001 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 11/2001 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. ledna 2000 byla v Oslo podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 27 odst. 2 dne 28. prosince 2000. Její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 27 odst. 2 písm. a) a b).
Anglické znění a český překlad Smlouvy se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
SMLOUVA
mezi
Českou republikou a Islandskou republikou
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Česká republika a Islandská republika,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a) na Islandu:
(i) celostátní daň z příjmů;
(ii) mimořádná celostátní daň z příjmů;
(iii) místní daň z příjmů; a
(iv) daň vybíraná z příjmů bankovních institucí,

(dále nazývané „islandská daň”);
b) v České republice:
(i) daň z příjmů fyzických osob; a
(ii) daň z příjmů právnických osob,

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný vklad:
a) výraz „Island” označuje Islandskou republiku, a pokud je použit v zeměpisném významu, označuje území Islandské republiky, včetně jejích výsostných vod, a jakoukoliv oblast za výsostnými vodami, kde Island, v souladu s mezinárodním právem, vykonává jurisdikci nebo svrchovaná práva, co se týče mořského dna, podloží a vod, které leží nad ním, a jejich přírodních zdrojů;
b) výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém jsou, podle českých právních předpisů a v souladu s mezinárodním právem, vykonávána svrchovaná práva České republiky;
c) výraz „osoba” zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob;
d) výraz „společnost” označuje jakoukoliv právnickou osobu nebo jakéhokoliv nositele práv považovaného pro účely
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: