111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

111/2006 Sb., Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 111/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o pomoci v hmotné nouzi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
165/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá slova v § 5 odst. 1 písm. b), § 53 odst. 1 písm. b) a § 53 odst. 3 písm. b) bodě 20
585/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 9 odst. 1 písm. b) bodu 1 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 49 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 9 odst. 3 písm. c)
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 10 novelizačních bodů
239/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 53 odst. 3
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
vkládá v § 24 odst. 1 písm. e), v § 61 odst. 1 písm. g), v § 72 odst. 3 písm. e); nové přechodné ustanovení
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 11 odst. 3 písm. a) a c)
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 1, v § 43 vkládá nový odst. 5
ve znění zák. č. 479/2008 Sb.
479/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 18a odst. 2, § 24 odst. 1 písm. f) a g)
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění - § 49 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 5
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 24 odst. 1 písm. b) a h), § 43 odst. 5, § 49 odst. 1 písm. b) a § 55 odst. 4 písm. d)
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 2 odst. 6 písm. a), § 3 odst. 1 písm. f) a § 47 odst. 3
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 3 odst. 1 a 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 53
141/2010 Sb.
(k 1.6.2010)
mění § 24 odst. 1
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 1 písm. b) bod 1
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 16 odst. 2 a 8, § 61 odst. 1, § 62,
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 9 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2 a 3, § 55 odst. 3 písm. f), § 62a písm. d)
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 11 odst.4 písm. d) až f)
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 písm. b) bod 1
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 112 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2 odst. 6 písm. b), § 49 odst. 1 písm. b) a § 50
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1, § 33, § 53, § 55 odst. 4 písm. c), § 70 odst. 2
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 43; nová přechodná ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 56 odst. 2
252/2014 Sb.
(k 19.11.2014)
mění § 9 odst. 3 písm. b)
252/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá nový § 65a
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 55 odst. 3 písm. a)
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 9 odst. 1 písm. a)
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 55 odst. 3 písm. j)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 71 písm. b)
367/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
98/2017 Sb.
(k 20.4.2017)
mění § 42 odst. 3
98/2017 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 10, § 33, § 33a, § 34, § 35a, § 43, § 61 a § 63; vkládá § 33c a 33d; ruší § 30; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. e), § 57, § 58 a § 59
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek1) fyzickým osobám (dále jen „osoba”), které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi (dále jen „dávka”).
(2) Každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení.
§ 2
Hmotná nouze
(1) Pro účely posuzování stavu hmotné nouze se příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o dávku, posuzují společně s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších osob. Okruh těchto společně posuzovaných osob se posuzuje podle zákona o životním a existenčním minimu2) , pokud tento zákon nestanoví jinak.
(2) Osoba
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: