114/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 114/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 27. března 2002
o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
510/2002 Sb.
(k 12.12.2002)
mění § 11 odst. 1 a 2, v § 14 doplňuje odst. 4
100/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 12a včetně pozn. č. 9a
100/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 12 včetně pozn. č. 9
355/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. a)
365/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 1, § 8 a § 9
434/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3 odst. 3, § 12, § 14 odst. 1 písm. d)
353/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3
353/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 6 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „fond”), další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „příspěvková organizace”).
§ 2
Výše tvorby
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: