190/2004 Sb.
Zákon o dluhopisech, ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

190/2004 Sb., Zákon o dluhopisech, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 190/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dluhopisech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
378/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 30 odst. 2 vkládá slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 20 novelizačních bodů
ÚZ 288/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 7 odst. 2 písm. o) a § 34 odst. 1
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7 odst. 1 písm. m), § 12 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. f), § 28 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 1 písm. a) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 12 odst. 6 a § 19 odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 40 odst. 5
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. l)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 26 odst. 4
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 15 odst. 4; mění § 26
172/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, k datu celkem 118 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
137/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 38 a § 39
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent”), a některé další otázky s dluhopisy související.
§ 2
Dluhopis a emise dluhopisů
(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky”).
(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: