221/1999 Sb.
Zákon o vojácích z povolání, ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

221/1999 Sb., Zákon o vojácích z povolání, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 221/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 1999
o vojácích z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 83/1999/1 Sb.
 
 
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 2 doplňuje odst. 3 až 7, mění § 10 odst. 2 písm. e), § 20 odst. 1 písm. b) a c), § 33 odst. 3 a 6, § 34 část věty za středníkem, § 35 odst. 1, § 38 nadpis a odst. 1, § 41 odst. 1, 4 a 5, § 143 odst. 2)
129/2002 Sb.
(k 12.4.2002)
mění § 165 odst. 5, vkládá nový § 165a
254/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění (102 novelizačních bodů)
(k 30.11.2004)
§ 165 odst. 1 až 3 pozbývají platnosti přechodným ustanovením
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 143 odst. 1
546/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 61 odst. 4 nahrazuje číslo
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 65, nadpis hlavy V v části páté, § 96,§ 134 a § 143 odst. 8
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění v § 68 odst. 3, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 68 odst. 3
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 68 mění odst. 3 písm.c) a vkládá nové odst. 4 a 5
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 118 odst. 1, § 120, § 134 a § 143
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 142
272/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění; nová přechodná ustanovení
272/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6, § 7 a § 8
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 68 odst. 3 písm. c)
ÚZ 355/2009 Sb.
 
 
147/2010 Sb.
(k 20.5.2010)
mění § 19 odst. 1 a § 143 odst. 8
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 59 odst. 2 písm. a), § 94, § 97 odst. 2
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 68 odst. 5
122/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 107 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
204/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 152a odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 51 a vkládá nový § 51a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 68o odst. 1
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 29 odst. 3, § 30 odst. 2 a 3, § 31b odst. 2, § 40a, § 68h, § 68j a § 144
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 48 a § 51
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje vznik, změnu, zánik a obsah služebních poměrů vojáků z povolání (dále jen „služební poměr”).
§ 2
(1) Vojákem z povolání (dále jen „voják”) je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti.
(2) Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen „prezident”), ministr obrany (dále jen „ministr”) a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci.
(3) Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: