253/2008 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 253/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. června 2008
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 písm. a) a b), § 10 odst. 5 písm. b) bod 2 a § 30 odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 52 odst. 8
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 2 odst. 1, § 8 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 1 písm. a) a b)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 32 odst. 2 a § 39 odst. 1 písm. d)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 2 odst. 1, § 5 písm. a), § 13 odst. 2, § 21 odst. 6, § 48
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 29 odst. 4, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49; nová přechodná ustanovení
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 a § 13 odst. 2 písm. a)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 32 odst. 2
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 odst. 1 a 3, § 42 odst. 1, 2 a 3
377/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 41 a přílohu
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 13 odst. 2 nové písm. b)
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 2 odst. 1 písm. b) bod 4
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 4, § 11 odst. 4
257/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2; vkládá nový § 29a
166/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 18 odst. 4, § 31 a § 38; vkládá nové § 31a až 31c
377/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 13 odst. 2
188/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 35 odst. 1 písm. b)
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 52 odst. 9
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění, celkem 177 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 23 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje
a) některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
b) některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: