Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

26/2005 F.z., Pokyn č. D-282: Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru

26/2005 F.z.
Pokyn č. D-282
Sdělení k povinnostem platebního zprostředkovatele při podávání hlášení
o příjmech úrokového charakteru a Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru
 
Referent: Ing. Radim Bláha, tel.: 257 044 125
Č.j.: 49/51 137/2005-491
 
ze dne 18. 5. 2005
1. Právní úprava
Dne 1. 7. 2005 vstoupí v účinnost ustanovení § 38fa zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) - platební zprostředkovatel. Uvedené datum je stanoveno Rozhodnutím Rady 2004/587/ES, které se váže k účinnosti Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě úrokových plateb (dále jen Směrnice), která je v § 38fa ZDP implementována. Ke sjednocení výkladu problematiky povinností platebního zprostředkovatele je vydáváno toto sdělení.
Cílem Směrnice je zajištění efektivního zdanění příjmů plynoucích z úspor ve formě úroků vyplacených v jedné členské zemi EU (případně zemi uvedené níže) skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzickými osobami s bydlištěm v jiné členské zemi EU (případně zemi uvedené níže), a to v souladu s právními předpisy této jiné členské země. Ke splnění výše uvedeného se proto zavádí specifická forma automatické (ale také automatizované) výměny informací v souladu s principy Směrnice Rady 77/799/EHS, která byla implementována zákonem č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů.
Pro splnění cíle Směrnice bylo zapotřebí uzavřít dvoustranné mezinárodní smlouvy o zdanění příjmů z úspor se závislými územími Velké Británie a Severního Irska a Nizozemí (viz tabulka 1), které upravují režimy zakotvené ve Směrnici. Tyto mezinárodní smlouvy se použijí dle ustanovení § 37 ZDP pro splnění účelu § 38fa. Do data ukončení jejich ratifikace a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv budou předběžně aplikovány dle čl. 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (č. 15/1988 Sb.) a článku 27 Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání a ukončování platnosti mezinárodních smluv vyhlášené usnesením vlády č. 131 z 11. 2. 2004. Text podepsaných mezinárodních smluv je k dispozici na webové stránce Ministerstva financí a České daňové správy.
Součástí aplikace Směrnice a tedy i ustanovení § 38fa ZDP jsou Rozhodnutí Rady o podpisu dohod Evropského společenství s třetími zeměmi (viz tabulka 2), kterými se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným Směrnicí. Předmětné dohody jsou pro Českou republiku závazné na základě ustanovení čl. 10 ve vztahu k článku 10a Ústavy ČR.
 
Tabulka 1
Tabulka 2
závislá území Nizozemí a Velké Británie a Severního Irska
třetí země
Rozhodnutí Rady
Anguilla
Andorra
2004/828/ES
Aruba
Lichtenštejnsko
2004/897/ES
Britské Panenské ostrovy
Monako
2005/35/ES
Guernsey
San Marino
2004/903/ES
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: