277/2013 Sb.
Zákon o směnárenské činnosti

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti

č. 277/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.
(2) Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.
§ 3
Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze
a) banky, zahraniční banky a
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: