29/2000 Sb., Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

29/2000 Sb., Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 29/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000
o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
517/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 17 odst. 1
225/2003 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 18 odst. 1, § 19 písm. a) a
§ 41
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část pátou
95/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
mění 68 novelizačních bodů, přechodná ustanovení
ÚZ 141/2005 Sb.
 
 
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část šestou
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 37b odst. 6 nahrazuje slova
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část patnáctou
110/2007 Sb.
(k 1.6.2007)
nahrazuje slova v § 35 odst. 1, § 36 a v § 38 odst. 1
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část sedmnáctou
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37b; ruší část sedmou
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 18 odst. 2
153/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
v § 37a vkládá nový odst. 4
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část jedenáctou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvanáctou
221/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
212/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 3 odst. 2 písm. a), § 6 odst. 4, § 34, § 34c odst. 6, § 37a, § 41
258/2014 Sb.
(k 4.12.2014)
mění § 32a, § 32b odst. 2, § 36a, § 37 odst. 2, § 37a, § 41
319/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
378/2015 Sb.
(k 1.2.2016)
mění § 6 odst. 2, § 6a a § 37a
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část druhou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 4, § 37a a § 37b
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA POŠTOVNÍCH SLUŽEB
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podmínky pro podnikání v oblasti poštovních služeb, podmínky pro poskytování a provozování poštovních služeb, práva a povinnosti, které při této činnosti vznikají, jakož i zvláštní práva a zvláštní povinnosti těch provozovatelů poštovních služeb, kteří mají povinnost poskytovat a zajišťovat základní služby, a výkon státní správy a regulaci v oblasti poštovních služeb.
(2) Poštovní službou je činnost prováděná podle
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: