304/2013 Sb.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění účinném k 1.1.2018

č. 304/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. září 2013
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
87/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění § 114
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 65 písm. j) a § 66 písm. d)
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 22 odst. 3
368/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá novou část čtvrtou
460/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění celkem 25 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY
§ 1
Veřejné rejstříky
(1) Veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto zákona (dále jen „veřejný rejstřík”) se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.
(2) Do veřejného rejstříku se zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (dále jen „zapsaná osoba”).
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: