Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

31/2002 F.z., Pokyn č. D-232: o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství

31/2002 F.z.
Pokyn č. D-232
o prominutí daně z přidané hodnoty a jejího příslušenství
ROZHODNUTÍ
 
Referent: Ing. Paikert, tel. 5704 2290
Čj. 181/20 873/2002
 
ze dne 23. března 2002
Ministerstvo financí podle ustanovení § 55a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona o správě daní a poplatků”)
promíjí od 1. 1. 1998:
1. Daň z přidané hodnoty vyměřenou z prodejní ceny osobního automobilu, který plátce nakoupil za účelem dalšího prodeje a účtoval o jeho pořízení jako o zboží, a u kterého uplatnil nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákona o DPH”), ale u něhož došlo ke změně účelu jeho použití (např. jako předváděcí vůz pro zákazníky) a vznikla mu povinnost provést dodanění tohoto osobního automobilu podle § 7 odst. 2 písm. f) zákona o DPH, pokud je prodejní cena v úrovni bez daně nižší nebo stejná než základ daně při jeho dodanění podle § 7 odst. 2 písm. f) zákona o DPH stanovený podle § 14 odst. 3 zákona o DPH.
2. Daň z přidané hodnoty vyměřenou z prodejní ceny osobního automobilu, který leasingová společnost nakoupila za účelem finančního pronájmu, u kterého uplatnila nárok na odpočet daně podle § 19 odst. 5 zákona o DPH a pokud došlo k předčasnému
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: