312/2002 Sb.
Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

312/2002 Sb., Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 312/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. června 2002
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
46/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
§ 7 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 2 písm. c), § 17 odst. 5, § 40
234/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 11 ruší odst. 1, nové přechodné ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 2, § 10, § 12, § 13, § 16, § 27, § 40, § 41; ruší § 38 a část druhou
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 30 odst. 2
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 10 odst. 3
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 30
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 33 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 29 odst. 6 a § 38
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚŘEDNÍCI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání.
(2) Na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak.
(3) Tento zákon se nevztahuje na zaměstnance územního samosprávného celku
a) zařazené v jeho organizačních složkách,1)
b) zařazené jen v jeho zvláštních orgánech,2)
c) kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: