320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 320/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. srpna 2001
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
309/2002 Sb.
(k 1.1.2009)
novelizační ust. (část čtyřicátá devátá) bylo zrušeno zák. č. 123/2003 Sb. k 5.5.2003
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
ruší nadpis pod § 10, mění § 10
123/2003 Sb.
(k 5.5.2003)
mění 15 novelizačních bodů
426/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 32 odst. 4 mění ust. o účinnosti
421/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 7 odst. 2 písm. c)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 7 odst. 1
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 32 odst. 4 mění ust. o účinnosti
377/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 2 v písm. j) doplňuje slova a písm. p), vkládá § 8a, v § 24 mění odst. 3
377/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 15 písm. a) ruší slova
138/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění § 7 odst. 2 písm. a)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 23a
298/2007 Sb.
(k 29.11.2007)
mění § 2, § 3, § 6, § 7, § 8a, § 11, § 13a, § 29
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 23a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 21 odst. 1 a ruší část dvanáctou
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 32a
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 2
239/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 13 odst. 5
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění - změny nelze uskutečnit
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 odst. 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 6, § 13, § 13a, § 19, § 20, § 21, § 23, § 25, § 31; ruší § 12, § 14 až § 17; vkládá nový § 20a; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší § 20 až § 21
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy. Stanoví předmět, hlavní cíle a zásady finanční kontroly vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, pokud tak tyto předpisy1) stanoví.
(2) Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na kontrolu státního podniku vykonávanou ministerstvem, které
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: