357/1992 Sb.
Zákon České národní rady o dani dědické, dani …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

357/1992 Sb., Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném k 1.2.2013

č. 357/1992 Sb.
[zrušeno č. 340/2013 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
322/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
72/1994 Sb.
(k 1.5.1994)
mění, doplňuje
85/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
mění, doplňuje
113/1994 Sb.
(k 8.6.1994)
doplňuje
248/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
doplňuje
96/1996 Sb.
(k 26.4.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 232/1996 Sb.
 
 
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
203/1997 Sb.
(k 28.8.1997)
mění, doplňuje
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
169/1998 Sb.
(k 15.8.1998)
mění
95/1999 Sb.
(k 25.5.1999)
mění
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (7 novelizačních bodů)
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 6 odst. 3 písm. d), § 20 odst. 1
340/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 20 odst. 4 písm. c)
364/2000 Sb.
(k 1.12.2000)
mění, v § 20 vkládá nový odst. 8, - přečísl. odstavců
117/2001 Sb.
(k 1.6.2001)
mění,v § 20 mění odst. 6 písm. d) a písm. e) a doplňuje odst. 15
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
doplňuje, § 8 odst. 1 písm. b) a § 10 písm. e)
148/2002 Sb.
(k 17.4.2002)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 3, § 20, § 21
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 20 odst. 15 vkládá slova a pozn. pod čarou
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 6 odst. 3 písm. d) ruší slova „okresních úřadů”
420/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (17 novelizačních bodů)
ÚZ 58/2004 Sb.
 
 
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
vkládá slova v § 20 odst. 4 písm. a)
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší slova v § 20 odst. 2 písm. a), § 20 odst. 6 písm. a) i b), § 20 odst. 12, § 21 odst. 6
342/2005 Sb.
(k 13.9.2005)
v § 20 odst. 1 doplňuje písm. d) a e), v odst. 2 písm. f)
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá v § 9 odst. 4, v § 10 písm. j) a odst. 2; mění § 21 odst. 4 písm. d), § 25 odst. 3
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění v § 25 odst. 3, 4 a 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 20 odst. 1 vkládá písm. f), mění § 20 odst. 2 a 6
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 27 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 18 a § 25
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 10 odst. 1, § 18 odst. 2, § 20 odst. 2 a 6, § 21 odst. 4, nová přechodná ustanovení
476/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 8 odst. 1 písm. b), § 9 odst. 2, § 10, § 19 odst. 2 písm. b) a odst. 4 písm. b), § 20, § 21, § 25 odst. 4; nová přechodná ustanovení
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 10 odst. 1 a § 21 odst. 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 2, § 16a, § 17, § 18; ruší § 22
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 21 odst. 8 a mění § 25 odst. 7
402/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 6, § 20, § 21; vkládá nové § 7a a § 14a
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
ruší v § 21 odst. 8
351/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 10 odst. 1 písm. k) a § 21 odst. 3
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění v § 20 odst. 10
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 19 odst. 2
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 25
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
466/2011 Sb.
(k 30.12.2011)
mění § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 písm. f) a § 20 odst. 6 písm. e)
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 6 odst. 4; nové přechodné ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 1 písm. d) a § 21 odst. 2 písm. c)
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
v § 19 odst. 2 mění písm. c) a ruší písm. d); nové přechodné ustanovení
405/2012 Sb.
(k 1.2.2013)
mění § 10 odst. 1 písm. i), § 21 odst. 2, § 25 odst. 4 a odst. 6
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 15, nové přechodné ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
mění - dosud neuvedeno
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 20
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tento zákon upravuje
a) daň dědickou,
b) daň darovací,
c) daň z převodu nemovitostí.
ČÁST PRVNÍ
Oddíl první
Daň dědická
§ 2
Poplatník
Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno.
§ 3
Předmět daně
(1) Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. Majetkem pro účely daně dědické jsou
a) věci nemovité, byty a nebytové prostory (dále jen „nemovitosti”),
b) věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva a jiné majetkové hodnoty (dále jen „movitý majetek”).
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: