Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

36/2001 F.z., Pokyn č. D-224: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb. m. s.)

36/2001 F.z.
Pokyn č. D-224
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb. m. s.)
Ministerstvo financí vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Čj. 251/31 126/2001
Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 16. prosince 1996 v Bruselu. Smlouva vstoupila v platnost dne 24. července 2000. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a) pokud jde o daně vybírané u zdroje příjmu, na příjmy připisované nebo vyplácené k 1. lednu 2001 nebo později;
b) pokud jde o ostatní daně ukládané z příjmů, na daňová období začínající 1. ledna 2001 nebo později;
c) pokud jde o daně z majetku, na majetek existující v každém daňovém období začínajícím 1. ledna 2001 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Úroky (článek 11) z tzv. vládních úvěrů jsou ve státě zdroje osvobozeny od zdanění. Při uplatnění těchto nároků musí oprávněné osoby předložit formuláře spolu s potvrzením o rezidentství.
Belgická daňová legislativa má v současné době pro tento účel předepsány tři typy formulářů. Český daňový rezident musí pro uplatnění nároku na snížení, resp. osvobození od daně předložit příslušným úřadům Belgického království žádost:
- v případě dividend na vyplněném formuláři č. 276 Div.-Aut. „Claim for reduction of the tax prepayment on personal property income on dividends from
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: