361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění účinném k …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném k 1.7.2017

č. 361/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění § 6 odst. 1 písm. c)
478/2001 Sb.
(k 5.1.2002)
v § 6 odst. 3 doplňuje písm. d), mění § 91 odst. 1 písm. b) a 137 odst. 2, nové znění § 116
62/2002 Sb.
(k 1.4.2002)
mění § 67, § 124 odst. 6 písm. i)
311/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 10, § 45, § 67, § 75, § 79, § 128
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, celkem 97 novelizačních bodů
436/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 10 odst. 2, § 41 odst. 2 písm. b)
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 119 odst. 1, § 120, v § 121 ruší odst. 3, nové znění § 122, vkládá § 122a a 122b, v § 137 mění odst. 2
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 134 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 127 novelizačních bodů
76/2006 Sb.
(k 15.3.2006)
v § 43 odst. 3 doplňuje písm. n)
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 35 novelizačních bodů
226/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 119 odst. 1, § 122 odst. 2, § 124 odst. 2, § 129 odst. 1, § 137 odst. 2; vkládá § 110a a § 122c
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění přílohu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 35 vkládá odst. 3, mění § 87a odst. 7 a § 122a
ÚZ 465/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
mění § 116 odst. 2, § 119 odst. 2, nové přechodné ustanovení
215/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
ruší v § 27 odst. 2; mění v § 47 odst. 5 a přílohu
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 83, § 87a, § 91, § 119, § 129
374/2007 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 123e vkládá odst. 4 a 5
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 82 vkládá odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
v § 122 vkládá odst. 7
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění celkem 24 novelizačních bodů
ve znění zák. č. 480/2008 Sb.
480/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 79a a v § 123b nový odst. 6
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 122a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 125 odst. 5
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 122a odst. 6
133/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
mění § 90 odst. 2, § 110 odst. 3 a § 134
133/2011 Sb.
(k 1.8.2011)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
133/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
vkládá nový § 40a
297/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, 38 novelizačních bodů
297/2011 Sb.
(k 19.1.2013)
mění, nová přechodná ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 67 odst. 2, 3 a 4
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 18 odst. 9, § 41, § 79 a § 122 odst. 5
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6, § 7 odst. 5, § 9 odst. 3, § 41 odst. 2 písm. h), § 47 odst. 3 písm. b), § 84
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 79 odst. 2
119/2012 Sb.
(k 11.4.2012)
mění § 41 odst. 1
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění § 87a odst. 8, § 102 odst. 3, § 134 odst. 1; vkládá nový § 125i
193/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 82, § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1, § 119 odst. 2, § 123b, § 123e, § 124 odst. 5
197/2012 Sb.
(k 13.6.2012)
mění § 58 odst. 3 a 6
390/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 94a odst. 1, § 102, § 113 odst. 1 písm. b) a § 119 odst. 2 písm. j)
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 82 odst. 1 písm. f), § 113, § 114, § 119 odst. 2
101/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 87 odst. 3, § 87a, § 102 a § § 137 odst. 3
233/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
239/2013 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 písm. b), § 6a odst. 2 a § 43 odst. 5
300/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění § 5 odst., § 6, § 6a odst. 1, § 8a odst. 2, § 18 odst. 9, § 79 odst. 2 a nadpis § 124
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 125b
230/2014 Sb.
(k 7.11.2014)
mění § 1, § 80a, § 83 odst. 6, § 90 odst. 2, § 125c, § 125e, § 137 odst. 2; vkládá § 122d a § 125j, nová přechodná ustanovení
249/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 123 a § 137
268/2015 Sb.
(k 31.12.2015)
mění § 6, § 18, § 41 odst. 8, § 67 odst. 6, § 76 odst. 5, § 77, § 124 a přílohu; vkládá nový § 77a; nová přechodná ustanovení
48/2016 Sb.
(k 20.2.2016)
mění, celkem 76 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 117
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 50 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie47) a upravuje
a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích1) ,
b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,
c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,
d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,
e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie”) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.
§ 2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona
a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým způsobem účastní
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: