48/1997 Sb.
Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 48/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. března 1997
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
242/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
doplňuje
2/1998 Sb.
(k 27.1.1998)
mění, doplňuje
127/1998 Sb.
(k 30.6.1998)
mění
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
363/1999 Sb.
(k 31.12.1999)
mění, stanoví účinnost do: 31.12.2000
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění v § 5 písm. a) bod 7
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 7 odst. 1 písm. d)
nález ÚS
167/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
ruší § 17 odst. 5
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 2
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 30 odst. 1, odst. 3 písm. a) a c), § 55 odst. 3)
459/2000 Sb.
(k 31.12.2000)
v § 17 mění odst. 5 a vkládá odst. 6 až 11, vkládá § 55a, v § 61 ruší ustanovení o konci účinnosti
176/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 5 písm. c), § 8 odst. 4, § 53 odst. 1 a 3, vkládá nový § 53a a 53b
176/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění, v § 54 doplňuje odst. 3 až 5
176/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
mění, pozbývá platnosti změna § 54
198/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. n)
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění § 13 odst. 2, vkládá nový § 35a,
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 27, § 47 až 49, vkládá nový § 55b
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. o)
274/2003 Sb.
(k 1.10.2003)
v § 30 odst. 3 ruší písm. a), mění písm. b) a písm. c)
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 5 písm. a) bod 9 ruší slova
424/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
v § 13 odst. 2 vkládá písm. g, v § 15 nový odst. 6
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 5 a § 5 písm. a)
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 5 písm. b)
455/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
nové znění § 35a
85/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 písm. b)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 5 písm. a) bod 8 doplňuje slova
422/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
v § 13 mění odst. 1 a doplňuje odst. 3
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění § 5 písm. a) bod 13 a doplňuje slova v § 11 odst. 4
438/2004 Sb.
(k 1.8.2004)
mění § 15, doplňuje odst. 5 až 10, mění § 53, kde vkládá odst. 2 až 9 a přílohu č. 2
123/2005 Sb.
(k 30.3.2005)
mění § 10 odst. 1, § 15 odst. 6 a 7, § 17 odst. 3, § 40 odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5, vkládá § 53c, v příl. č. 3 mění číslo 128, nová přechodná ust.
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
mění § 5 písm. a) bod 11
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění slova v § 55 odst. 4
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
v § 7 odst. 1 doplňuje písm. p)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 písm.  a) bodu 9 vkládá slova
47/2006 Sb.
(k 27.2.2006)
mění § 7 odst. 1 písm. k)
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. g) § 22 písm. d); vkládá § 17a a v § 22 písm. e)
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 7 odst. 1 písm. f)
117/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 17 odst. 2, 4, 5, § 40 odst. 2, § 41 odst. 6, § 41 odst. 7
ruší v § 17 odst. 6 až 11,
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 7 odst. 1 písm. p) nahrazuje slova
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5 písm. b) bod 4, § 7 odst. 1 písm. d) a § 38
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 10 odst. 3; vkládá § 10a a v § 40 odst. 6
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
vkládá v § 17 odst. 1 a § 45a, mění § 40 odst. 2
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 38 nahrazuje slova
340/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 22a
nález ÚS
57/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
v § 15 ruší slova v odst. 5 a odst. 10
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 5 písm. a) v bodě 9 vkládá slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 38 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 53a odst. 3 písm. b) nahrazuje slova
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 7 odst. 1 písm. i), § 8 odst. 2 písm. m), § 11 odst. 4, § 16a odst. 2 písm. b)
137/2008 Sb.
(k 1.6.2008)
mění § 55
270/2008 Sb.
(k 1.8.2008)
mění § 16a a § 16b odst. 2
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 11 odst. 4 vkládá slova
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění v § 7 odst. 1 písm. f) a k)
59/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 16a a § 16b
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
změnu v § 5 písm. a) bodu 9 již s ohledem na předchozí novely nelze uskutečnit
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 39e odst. 3, § 39f odst. 5 písm. a) a vkládá v § 40 nové odst. 7 až 9
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 39e odst. 7 a § 45a odst. 6
362/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15 odst. 6, § 30 odst. 2 písm. b), 39a odst. 4, § 39b odst. 4, § 39c, § 39f odst. 3, § 39i odst. 1 písm. a), § 39l; vkládá nové § 39o a 39p; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.12.2011)
mění, 86 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
298/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 16a odst. 1 písm. d), § 17 odst. 8 a § 30 odst. 2 písm. a)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 písm. a) a § 8 odst. 2 písm. d)
369/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 204 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 15 odst. 6 písm. f) a přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
1/2012 Sb.
(k 5.1.2012)
mění § 2 odst. 5
275/2012 Sb.
(k 1.10.2012)
mění § 5 písm. a) bod 7
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 8
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7
44/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 35a; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 5.8.2013)
ruší ustanovení § 11 odst. 1 písm. f), § 12 písm. n), § 13 odst. 3 až 8 a slova v § 17 odst. 4
nález ÚS
238/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší ustanovení § 16a odst. 1 písm. f), § 16a odst. 9 až 11, § 32 odst. 5, § 44 odst. 5 a dále ruší slova v § 44 odst. 6
60/2014 Sb.
(k 22.4.2014)
mění, celkem k datu 17 novelizačních bodů
60/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
109/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 40
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7
256/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 11, § 13, § 16a, § 16b, § 18, § 32, § 40 a § 53; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5 písm. a) a § 9 odst. 3
1/2015 Sb.
(k 6.1.2015)
mění § 33; vkládá přílohu č. 5; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění, celkem k datu 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
200/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 17 odst. 1 a vkládá nový § 17b
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění § 7 odst. 1 písm. q)
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 7 a § 11 odst. 3
66/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 39a; nové přechodné ustanovení
150/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 7 odst. 1 písm. n)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 32, § 39c, § 39e, § 39j, § 39q, § 45a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje
a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění”),
b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby”),
c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.
(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení”) jinak49) .
§ 2
Osobní rozsah zdravotního pojištění
(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: