499/2004 Sb.
Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 499/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 2004
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 13 odst. 1, § 53 odst. 3 a 5 a § 68 odst. 2 nahrazuje slova
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 76 odst. 2 nahrazuje slova
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v příloze 2 bodu 2 písm. h) vkládá slova
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění celkem 13 novelizačních bodů
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část šestou
32/2008 Sb.
(k 1.3.2008)
vkládá nový § 64a
190/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 153 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18 odst. 2 písm. b) a § 37
ÚZ 309/2009 Sb.
 
 
ÚZ 243/2010 Sb.
 
 
424/2010 Sb.
(k 30.12.2010)
mění § 37 odst. 5, § 63 odst. 2 a 3, § 64, § 68 odst. 1, § 68a odst. 5, § 70 odst. 1
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění, celkem 209 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
ÚZ 329/2012 Sb.
 
 
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3, § 46 odst. 1 písm. c), § 49 odst. 1 písm. c) a přílohu č. 2
56/2014 Sb.
(k 7.4.2014)
mění, celkem 23 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 45 a § 47
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 46, § 49, § 65, § 69a a § 70; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 46, § 49, § 73, § 74, § 75
205/2017 Sb.
(k 1.8.2017)
mění - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) výběr a evidenci archiválií,
b) ochranu archiválií,
c) práva a povinnosti vlastníků archiválií,
d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen „držitel archiválie”),
e) využívání archiválií,
f) zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g) soustavu archivů,
h) práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i) spisovou službu,
j) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo”) a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
k) přestupky.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: