500/2004 Sb.
Zákon správní řád, ve znění účinném k 1.7.2017

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 500/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. června 2004
správní řád
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nahrazuje slova v § 17 odst. 3, § 38 odst. 6, § 49 odst. 2 a § 55 odst. 2
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 16 odst. 5
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 19 odst. 1, 2 a 6, § 23 odst. 4 a 5, § 24 odst. 2, § 178 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 24.7.2009)
mění § 20 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 37 odst. 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 19 odst. 8, § 37 odst. 4 a 7 a § 69 odst. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 odst. 3, § 29, § 32 odst. 4, § 36, § 38, § 49, § 94 odst. 2, § 113 odst. 1, § 122, § 159 odst. 1, § 170
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 14 odst. 6 a § 152 odst. 1
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 126
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 19 odst. 8, § 37 a § 69 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1) Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků1) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán”).
(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
(3) Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 2
(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: