565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 565/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 13. prosince 1990
o místních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
184/1991 Sb.
(k 28.5.1991)
mění
338/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 1 písm. g) a § 8
48/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
305/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
149/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
185/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
v § 1 doplňuje písm. h), a doplňuje § 10b)
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 1 doplňuje písm. i), vkládá nový § 10c)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 14 a § 15
229/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
16 novelizačních bodů
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 11 vkládá odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3, § 11, § 14 odst. 2; ruší § 12, § 13 a § 16; vládá § 14a; nové přechodné ustanovení
348/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 1 písm. g) a § 10a
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1
300/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 16
174/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10b; vkládá § 12; nové přechodné ustanovení
266/2015 Sb.
(k 29.10.2015)
mění § 10b, § 12; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
266/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 16a a § 16b, nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10, § 10b, § 10c, § 11, § 14 a § 14a; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen „poplatky”)
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
§ 2
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: