Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

582/1991 Sb., Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění účinném k 1.2.2018

č. 582/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1991
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
590/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
37/1993 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 47 odst. 1 až 4, § 48 odst. 3 a § 119
160/1993 Sb.
(k 1.7.1993)
mění, doplňuje
307/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
241/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje
160/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 87/1996 Sb.
 
 
134/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
306/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 45/1998 Sb.
 
 
93/1998 Sb.
(k 30.4.1998)
doplňuje
225/1999 Sb.
(k 1.12.1999)
mění
356/1999 Sb.
(k 1.3.2000)
mění
360/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
18/2000 Sb.
(k 28.2.2000)
v § 18 doplňuje písm. o), § 36 písmeno v)
29/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
vkládá § 116b, mění § 120a
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 18 odst. 1 písm. f), § 36 písm. h)
133/2000 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 6 odst. 4 písm. p)
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 22 písm. d)
159/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. h), včetně pozn. pod čarou č. 50a)
220/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění, v § 5 zrušuje odst. 2, v § 120c doplňuje odst. 2 a číslování odstavců
238/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 9 odst. 1 písm. b), § 110 odst. 1 větu druhou
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 62 odst. 1
411/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 14 odst. 3 písm. g)
116/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 6 odst. 4 písm. a) bod 11
353/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 6 odst. 1, doplňuje odst. 4 v § 35a, mění § 54 odst. 4, § 120c odst. 2
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 14 odst. 3 písm. a), § 78 odst. 2, ruší § 79, v § 85 odst. 2 věty čtvrtou a pátou, nové znění § 89, mění § 97 a 104, nové znění § 104e, mění § 104f, § 106, 111 odst. 5 a 118a odst. 3
263/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
v § 37 mění odst. 1 a doplňuje odst. 7
265/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
nové znění § 11a
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 3, § 6, § 8, § 10, § 16, § 118, vkládá § 123e
518/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 89 vkládá nový odst. 1, mění odst. 4, vkládá § 126a
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
po novele zákona ustanovení zrušeno, změna neprovedena
424/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (65 novelizačních bodů)
424/2003 Sb.
(k 1.7.2005)
doplňuje ust. § 5, 22, 33 a 37, vkládá nový § 16a a § 22a
425/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 29, 41, 48, 48a, 48b, 118a a 120
453/2003 Sb.
(k 1.4.2004)
mění § 8 odst. 2 písm. c), § 16 odst. 1
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
v § 11a mění odst. 1, vkládá odst. 2 a 3
167/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 6 doplňuje písm. z)
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
v § 18 odst. 1 ruší písm. i), v § 36 ruší písm. l), mění slova v § 38 odst. 1, v § 42 ruší větu druhou, mění slova v § 48 odst. 1 písm. e), § 49 odst. 5, § 82 odst. 2 písm. c)
359/2004 Sb.
(k 15.6.2004)
v § 18 odst. 1 písm. g) doplňuje slova
v § 36 písm. ch) doplňuje slova
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
17 novelizačních bodů
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
18 novelizačních bodů v souvislosti s přijetím správního řádu
168/2005 Sb.
(k 1.6.2005)
v § 18 mění odst. 1 písm. j),
v § 36 mění odst. 1 písm. m)
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 18 odst. 1 doplňuje písm. t)
v § 36 doplňuje písm. za)
381/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. l)
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 14 odst. 3 doplňuje písm. m)
24/2006 Sb.
(k 1.2.2006)
ruší § 42, v § 53 mění odst. 3, v § 90 ruší slova, nová přechodná ustanovení
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 14 odst. 3 mění písm. h), ruší pozn. č. 50b
81/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 39 odst. 1 vkládá větu a v § 39 vkládá odst. 8
109/2006 Sb.
(k 31.3.2006)
vkládá nová přechodná ustanovení - pouze bod 6 až 8
109/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 4 odst. 2, § 16, § 16a, § 53 odst. 2; ruší v § 6 odst. 4 písm. a) bod 19, v § 8 odst. 1 písm. e) až i), v § 12 písm. d) a § 16b; vkládá v 8 odst. 10 a přechodná ustanovení - jen bod 1, 3 a 4a
v § 8 odst. 1 ruší slova - změnu nelze provést
109/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění: v § 2 písm. b), § 6 odst. 4 písm. a) bod 11 a 12, § 8 odst. 1 písm. b) a d), § 48 odst. 1 písm. e), § 89 odst. 1 a 4, § 107, § 116 odst. 1, § 118a odst. 5 a § 125
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
vkládá slova v § 1 a § 14 odst. 3 písm. j)
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 11a odst. 3 vkládá nové písm. c)
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 215 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
189/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 5 písm. a), § 6 odst. 4 písm. a) bod 7, § 14 odst. 3 písm. k), § 50, § 82, § 83, § 86 odst. 4, § 104a, § 104e písm. a), § 104i, .§ 120a; vkládá nové § 107a a § 116d
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 3 odst. 2, § 6 odst. 4 a § 120a; vkládá § 10a, v § 11 odst. 5, v § 14 odst. 3 písm. n), § 48d a § 123g
267/2006 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byl zákon zrušen - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění § 11a
nález ÚS
405/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v § 6 odst. 4 písm. a) bodu 11 ruší slova
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
v § 11a odst. 3 písm. c) nahrazuje slova
152/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění § 4 odst. 2, § 6 odst. 4 písm. a) bod 11, § 7, § 8 odst. 1, § 48 odst. 1 písm. e), § 52 odst. 1, § 54 odst. 1 a 2, § 83a, § 84, § 85 a § 107a; nová přechodná ustanovení
152/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 odst. 4 písm. a) bod 13, § 48 odst. 1; vkládá v § 48 odst. 7
152/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 48 ruší odst. 4
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
v § 36 vkládá písm. zb) a v § 38 mění odst. 1
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
mění v § 18 odst. 1 písm. m)
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 6 odst. 4, § 7 písm. b) a c), § 29 odst. 1, § 32 odst. 1, § 37 odst. 1, § 48 odst. 1, § 57, § 61 odst. 1, § 83 odst. 2 a § 83a odst. 2
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 4, § 7 písm. b), § 83 odst. 2 písm. c)
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
mění § 6 odst. 4
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 14 odst. 3 písm. a)
305/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 39 odst. 4, § 48, § 82 odst. 2, § 104b odst. 2, § 104c odst. 1
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění; ke všem datům celkem 55 novelizačních bodů
306/2008 Sb.
(k 21.8.2008)
mění § 3a odst. 4, § 8 odst. 8, § 9, § 14 odst. 2, § 45, § 82 odst. 4, § 83 odst. 2, § 83b odst. 2, § 85a, § 90 odst. 1 písm. a) a § 110
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění; nová přechodná ustanovení
382/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14 odst. 3 písm. d)
479/2008 Sb.
(k 31.12.2008)
v § 9 odst. 1 vkládá slova
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 3a odst. 3, § 4 odst. 2, § 5, § 6 odst. 2, § 8, § 16, § 16a, § 54 odst. 3, § 106 odst. 1, § 107a odst. 1; vkládá nový § 127a, bod 1 a 2 přechodných ustanovení
479/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění
479/2008 Sb.
(k 1.1.2017)
změny neprovedeny (před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 205/2015 Sb.)
41/2009 Sb.
(k 1.3.2009)
mění § 8 odst. 5, § 35a odst. 1, § 36 písm. n), § 43, § 82 odst. 3, § 83 odst. 1
ÚZ 67/2009 Sb.
 
 
158/2009 Sb.
(k 4.7.2009)
v § 36 vkládá písm. zc), mění § 38 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 11a, § 14 odst. 3 písm. n), § 16c odst. 2 písm. k) a vkládá nový § 11b
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 14 odst. 3 písm. b)
303/2009 Sb.
(k 14.7.2009)
retroaktivně ruší slova v § 36 písm. ch); nová přechodná ustanovení
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
vkládá v 14 odst. 3 písm. d) nový bod 3
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 13 odst. 2, § 16a odst. 3, § 83 odst. 2 písm. c)
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 8 odst. 3 písm. e), § 14 odst. 3 písm. d), § 36 písm. p), § 37 odst. 5
nález ÚS
177/2011 Sb.
(k 29.6.2011)
ruší ustanovení § 104e písm. b)
180/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění § 36 písm. z)
220/2011 Sb.
(k 30.9.2011)
mění § 83b odst. 1, § 88, § 88a; ruší § 108
220/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 120 odst. 1
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 39 odst. 1, § 39 a § 120a
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 8 odst. 1 písm. e) a g); ruší § 132
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 písm. b), § 45, § 110 odst. 1
348/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1 a odst. 2
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 13 odst. 2, § 16a odst. 3 a § 83 odst. 2 písm. c)
365/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 35a odst. 1 a § 36 písm. f)
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 8 odst. 1 písm. d) a f); mění § 37 odst. 5
367/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 8 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 8 odst. 6, § 11 odst. 1, § 16, § 16a, § 54 odst. 3, § 116d
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá v § 83 odst. 4
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění § 16c odst. 2 písm. r), § 37 odst. 1 písm. d), § 40a odst. 1 a 2
470/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 31 novelizačních bodů
470/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 123e
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 39 odst. 1 a § 123e
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
vkládá nový § 11c
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění v § 36 písm. m)
403/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 83 odst. 3 a § 86 odst. 5
274/2013 Sb.
(k 1.12.2013)
vkládá novou část devátou
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 11a, § 16c odst. 2 písm. u), § 51 odst. 1, § 105 a § 118
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 8 odst. 1
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 13 odst. 2, § 14 odst. 3, § 15, § 54, § 127; nová přechodná ustanovení
136/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění § 1, § 6 odst. 4 písm. a) bod 18, § 7 písm. b), § 8; vkládá v části šesté novou hlavi první
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3a, § 7, § 35a, § 36 písm. v), § 110 odst. 3
251/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7, § 35a, § 54 a § 127
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 123e
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
mění § 35a odst. 1
131/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 36 písm. zc)
317/2015 Sb.
(k 7.12.2015)
mění § 7, § 14, § 82, § 104b a § 127a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 16c, § 39 odst. 1, § 52 a § 83
47/2016 Sb.
(k 1.7.2016)
mění § 35a odst. 1, § 36, § 38 odst. 1, § 83a
137/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 85
190/2016 Sb.
(k 17.6.2016)
mění § 36 písm. zc)
190/2016 Sb.
(k 1.8.2017)
mění § 36 písm. zb)
213/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 35a a § 37; nové přechodné ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 39, § 39a a § 123e
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
vkládá v § 36 písm. zk); mění § 38 odst. 1 a § 83a
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
99/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 36 písm. h)
148/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění § 37 odst. 1 písm. e)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 5, § 6, § 37, část pátou, § 104a, § 104b, § 109, § 121, § 122 a § 122a
195/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění - dosud neuvedeno
203/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4; vkládá nové § 4a, 4b a 10b
259/2017 Sb.
(k 18.8.2017)
mění § 14 odst. 1 a § 122
259/2017 Sb.
(k 1.2.2018)
mění; nová přechodná ustanovení
259/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 4, § 5, § 8 a § 16c - dosud neuvedeno
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
§ 1
Tento zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných.
§ 2
Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje důchodové pojištění2) .
§ 3
Organizační uspořádání sociálního zabezpečení
(1) Sociální zabezpečení provádí orgány sociálního zabezpečení.
(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obecní úřady a obecní živnostenské úřady (dále jen „živnostenské úřady”).
(3) Orgány sociálního zabezpečení jsou:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí,
b) Česká správa sociálního zabezpečení,
c) okresní správy sociálního zabezpečení,
d) Ministerstvo vnitra,
e) Ministerstvo spravedlnosti,
f) Ministerstvo obrany.
§ 3a
(1) Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení jsou správními úřady. Česká správa sociálního zabezpečení je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů mají okresní správy sociálního zabezpečení postavení vnitřních organizačních jednotek České správy sociálního zabezpečení.
(2) Služební vztahy státních zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákonem o státní službě. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců v České správě sociálního zabezpečení a v okresních správách sociálního zabezpečení se řídí zákoníkem práce.
(3) V čele České správy sociálního zabezpečení je ústřední ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
ČÁST DRUHÁ
ÚKOLY ORGÁNŮ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, DALŠÍCH ORGÁNŮ A OBCÍ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ
Ministerstvo práce a sociálních věcí
§ 4
(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo”)
a) řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení,
b) řídí Českou správu sociálního zabezpečení,
c) zajišťuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv v sociálním zabezpečení,
d) zajišťuje úkoly související s dalším rozvojem sociálního zabezpečení.
(2) Ministerstvo posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů pro účely přezkumného řízení soudního ve věcech důchodového pojištění a pro účely odvolacího řízení správního, pokud napadené rozhodnutí bylo vydáno na základě posudku okresní správy sociálního zabezpečení; za tím účelem zřizuje jako své orgány posudkové komise.
(3) Ministr práce a sociálních věcí může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, a může pověřit správy sociálního zabezpečení, aby odstraňovaly tvrdosti v jednotlivých případech.
§ 4a
Ministerstvo předkládá vládě do 30. června kalendářního roku, který končí číslicí 4 nebo 9, Zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Tato zpráva obsahuje zejména informaci o tom, jak by měl být důchodový věk stanoven, aby bylo dosaženo stavu, kdy by očekávaná střední délka
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: