593/1992 Sb.
Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění …

 

Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

593/1992 Sb., Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 593/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
157/1993 Sb.
(k 1.6.1993)
doplňuje
323/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
244/1994 Sb.
(k 30.12.1994)
mění, doplňuje
132/1995 Sb.
(k 1.8.1995)
mění, doplňuje
ÚZ 213/1996 Sb.
 
 
211/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 32/1998 Sb.
 
 
333/1998 Sb.
(k 28.12.1998)
mění
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (21 novelizačních bodů)
ÚZ 83/2001 Sb.
 
 
126/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění, § 5
260/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění, § 4 odst. 3, § 8 odst. 1, § 8a odst. 1 písm. a), nová přech. ust.
176/2003 Sb.
(k 12.6.2003)
vkládá § 8b, nová přechodná ust.
438/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2, 3, 4, vkládá § 5a, mění § 7, 8, 8a, 8b, vkládá § 10a
669/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
14 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 3 mění odst. 3, v § 5 odst. 1, 2, 6 a 7, v § 5a mění odst. 1 a vkládá odst. 6
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 2 odst. 2 a § 5 odst. 2 a 3 nahrazuje slova, mění § 4 odst. 1, § 7 odst. 1 písmeno b), § 7 odst. 9, vkládá § 8c
nové přechodné ustanovení
223/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění § 10a, nové přechodné ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 odst. 5, § 4 odst. 1, § 6 písm. a) a b), § 8a a § 8c, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 odst. 1, § 5a odst. 1, § 7 odst. 1 a 3, § 8, § 10a odst. 6, nové přechodné ustanovení
ÚZ 89/2008 Sb.
 
 
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 3, § 4 odst. 1, § 7 odst. 11; nová přechodná ustanovení
2/2009 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 2 odst. 5, § 3 odst. 3, § 7, § 8c písm. a); nová přechodná ustanovení
216/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 8 odst. 1; nové přechodné ustanovení
278/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 6; nové přechodné ustanovení
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3, § 4 odst. 1, § 5, § 7 odst. 4, § 8a a § 8c; nová přechodná ustanovení
458/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 344/2013 Sb. mění § 2 odst. 5, § 5 odst. 3 a 4, § 5a odst. 1, § 8 odst. 1, § 8a, § 8c písm. a); nová přechodná ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2, § 8 odst. 1 a § 8a odst. 1 písm. b); nová přechodná ustanovení
221/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3; vkládá nové § 11a až 11c; nová přechodná ustanovení
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 8b
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 5a; nové přechodné ustanovení
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění § 6 odst. 1; nové přechodné ustanovení
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1, § 2 odst. 1 a § 7 odst. 1 písm. a); nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv a opravných položek, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) , nebo položkou snižující základ daně z příjmů u poplatníků daní z příjmů.
§ 2
(1) Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pěstební činnost, rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(2) Opravnými položkami podle § 1 se rozumí opravné položky vymezené v tomto zákoně, vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.
Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulu:
Největší portál pro manažery kvality
E-mailové noviny každý týden
Největší on-line knihovna v ČR
Pravidelné zpravodajství
 +420 222 539 333  info@strojirenstviprofi.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • 800 dokumentů o svařování
 • 450 dokumenů o zpracování termoplastů
 • 5000 materiálových listů kovů
 • 750 článků ze strojírenství
 • tabulky, normy, schémata
 • každý měsíc nové a aktualizované články
 • garance aktuálnosti a správnosti
   
   Napište nám
   Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: