Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

7/2002 F.z., Pokyn č. D-229: Vymezení pojmu "alkoholické nápoje" pro účely jejich prodeje

7/2002 F.z.
Pokyn č. D-229
Vymezení pojmu „alkoholické nápoje” pro účely jejich prodeje
 
Referent: Sladkovský, tel. 5704 2448
Čj. 182/108 679/2001
 
ze dne 19. prosince 2001
Tímto pokynem se vymezuje v souladu s platnými právními předpisy pojem „alkoholické nápoje”, který je používán zejména při maloobchodním prodeji lihovin, destilátů, piva, vína a ostatních alkoholických nápojů.
1. Při výkladu pojmu „alkoholické nápoje” vychází Ministerstvo financí z definice uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholizmem a jinými toxikomániemi, ve znění pozdějších předpisů: „(2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.”
2. Bližší specifikace resp. konkrétní významy uvedených pojmů jsou zakotveny ve vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí. Tato vyhláška nabyla účinnosti k 31. 12. 1997 (mimo povinnost označování výrobků, která nabyla účinnosti dnem 1. 4. 1998) a byla doplněna vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 45/2000 Sb., s účinností od 1. 4. 2000. Před platností citovaných právních předpisů upravovaly zmíněnou problematiku pouze
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: