Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

8/2008 F.z., Dodatek k Pokynu č. D-292 - k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

8/2008 F.z.
Dodatek k Pokynu č. D - 292
(k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami)
 
Referent: Ing. Markéta Sedláková, tel.: 257 044 194
Č.j.: 39/105 193/2007 - 393
 
ze dne 25. 1. 2008
Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byl s účinností od 1. 1. 2008 novelizován mj. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSDP) a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSP). Změny těchto předpisů mají dopad také na postupy uvedené v Pokynu D-292 Sdělení Ministerstva financí k § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, č.j. 39/116680/2005-393 ze dne 23.12.2005, publikovaném ve Finančním zpravodaji č. 1/2006. Proto se Pokyn D-292 mění v těchto částech:
• v části Účinnost rozhodnutí:
Celý text je nahrazen takto:
Podle § 34b odst. 4 ZSDP ve znění platném od 1. 1. 2008 je rozhodnutí při stanovení daňové povinnosti účinné vůči správci daně, který rozhoduje o daňové povinnosti poplatníka, na jehož žádost a kterému je rozhodnutí vydáno. Rozhodnutí je účinné, jen pokud je rozhodnutí vydáno na základě totožných údajů se skutečným stavem věci v době rozhodování o daňové povinnosti.
Zúčastněným osobám (tj. ostatním osobám, které se účastní posuzovaného obchodního vztahu) a ostatním dotčeným správcům daně (příslušným zúčastněným osobám) se rozhodnutí doručuje na vědomí.
Pokud jsou zúčastněnými osobami osoby uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst 4 ZDP,
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: