dnes je 16.8.2022

Input:

Novinky v odborných časopisech 9/2021

4.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.171 Novinky v odborných časopisech 9/2021

Ing. Miroslav Rendl, Ing. Petr Borovan

Ionizovaný vzduch má nahradit chladicí a mazací prostředky

Švýcarský časoipis Technische Rundschau uveřejnil na své webu zajímavý článek o možnosti náhrady chladicích a mazacích prostředků při obrábění chlazeným ionizovaným vzduchem. Firma EcoCooling Engineering Ltd. (ECO) vyvinula technologii bez potřeby použití emulzí. Systém je založen na přívodu chlazeného ionizovaného vzduchu do zóny obrábění, kde vytvoří suchou mazací vrstvu, sníží vývin tepla a urychlí vytvoření oxidické vrstvy. To by mělo zvýšit řeznou rychlost, snížit opotřebení nástrojů a snížit náklady na údržbu. Navíc vzniklé třísky nejsou znečištěny a mohou se bez problémů dále zpracovat.

Zdroj: Technische Rundschau, číslo 17. 6. 2020, článek Ionisierte Luft soll Kühlschmiermittel ersetzen; www.ecocooling.fi

Na samočinně definované dráze - automatické odhrotování křížících se otvorů

Při zhotovování otvorů vznikají na vstupu i výstupu otřepy, které je nutno odstranit; otřepy vzniklé na křížení otvorů představují zvláštní výzvu jak pro nepřístupnost, tak pro charakter dráhy hrany křížení, při mechanickém odhrotování (nutném např. v případě požadované definované velikosti sražení nebo při opracování materiálu specifických vlastností). Na Institutu výrobních technologií TU Darmstadt byl vyvinut modul, generující automaticky přesnou 3D dráhu kulové frézy, která toto srážení provádí a současně zajišťující minimalizaci sekundárního otřepu. Výzkum se prováděl za použití kulových fréz ø 5,8 mm pro otvory ø 6 – 20 mm ; jako kritérium kvality platilo dodržení přesnosti velikosti vznikající fásky. Jako vstup zadání byly použity parametry nástroje, řezné podmínky, dané materiálem a nástrojem, rozměry křížících se otvorů, specifikace polohy křížících se os otvorů a požadovaná velikost a kvalita sražení.

Zdroj: Werkstatt und Betrieb, číslo 5/20, článek Auf selbstätig definierter Bahn - Kreuzbohren automatisch entgraten; www.ptw.tu-darmstadt.de

Excelentní souhra

Při zhotovování ozubení tvrdokovovými odvalovacími frézami je pro dosažení vysoké kvality, životnosti nástroje a dostatečné provozní jistoty nezbytné přesné vzájemné vyladění vlastností nástroje, povlaku, řezné geometrie a mikrogeometrie a postpovlakovacího opracování naprosto nezbytné. Článek obsahuje porovnání výkonu a životnosti HSS a SK odvalovacích fréz, zkušenosti a doporučení jihokorejského specialisty DTR jakož i analýzu vlivu tvaru a velikosti mikrogeometrie preparace řezné hrany, prováděné po povlakování, na kvalitu a vlastnosti řezné hrany (přímost, ostrost, mikrovylamování). Používaný řezný povlak je na bázi AlCrN.

Zdroj: Werkstatt und Betrieb, číslo 5/20, článek Exzellentes Zusammenspiel; www.dtrtool.com

Zaměřené na budoucnost a vyzkoušené v praxi

Společnost Open Mind implementovala do souboru CAD/CAM programů HyperMill 2020.2 řadu funkcí, které dále ulehčují denní praxi při obrábění. Jedná se především o optimalizaci stávajících programových souborů a nové strategie opracování hran, 3D a 5D zanořovací

Nahrávám...
Nahrávám...