dnes je 19.6.2021

Input:

Plněné elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu (2021)

12.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.2 Plněné elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu (2021)

Ing. Josef Trejtnar

Plněné elektrody pro svařování ocelí s mezí kluzu vyšší než 500 MPa, resp. s minimální pevností nad 590 MPa klasifikuje zavedená ČSN EN ISO 18276 (055505). Tento dokument je kombinovaný předpis, který umožňuje klasifikaci a značení na základě dvou uznávaných světových ISO systémů. Společné je označení písmenem T pro plněnou elektrodu. Systém A má svůj základ v předchozí ČSN EN 12535 a klasifikuje plněné elektrody pro tento účel především podle hodnot minimální meze kluzu čistého svarového kovu a jeho tažnosti a teploty, při které jeho nárazová práce dosáhne hodnoty nejméně 47 J. Rozšiřuje možnost použití svarových kovů těchto elektrod až do teplot minus 80°C. Systém B vychází z amerických a z pacifických zvyklostí a základem klasifikace je pevnost v tahu a tažnost čistého svarového kovu a teplota, při které dosahuje hodnot minimální nárazové práce 27 J.

Oba systémy jsou rozdílné i v dalším detailním rozlišování ostatních vlastností a nejsou navzájem srovnatelné. Případným zájemcům je nutno doporučit plné znění této normy. Její obsah byl v  roce 2017 podroben revizi. Došlo k úpravě označování použitého ochranného plynu v obou systémech, v systému B pak k doplnění a ke změně chemického složení. Příslušné změny byly do této kapitoly promítnuty.

Způsob klasifikace je velmi podobný klasifikaci drátů pro svařování vysokopevnostních ocelí, jak je vidět z předchozích uvedených kapitol. V obou systémech se pro klasifikaci používá plněná elektroda o průměru 1,2 mm (nebo nejbližší větší průměr) pro použití s ochranným plynem, nebo elektroda o průměru 2,4 mm (nebo nejbližší větší průměr) pro elektrody s vlastní ochranou.

Kapitola byla na vyžádání dále doplněna o klasifikaci podle obdobných AWS A5.28 a AWS A5.29 i nejnovější AWS A5.36 a byl podstatně rozšířen přehled plněných elektrod uvedené klasifikace od význačných výrobců.

Klasifikace podle ČSN EN ISO 18276-A

Jak již bylo v úvodu uvedeno, klasifikace podle výše uvedené ČSN EN ISO 18276- A je založena na velikosti minimální meze kluzu čistého svarového kovu a velikosti nárazové práce 47 J při zkušební teplotě. Způsob klasifikace vysvětluje následující příklad:

Plněná elektroda ČSN EN ISO 18276-A: T 62 5 Mn1,5Ni B M21 1 H5

V uvedeném příkladu označení je část T 62 5 Mn1,5Ni B M21 částí povinnou, zbytek 1 H5 částí nepovinnou, kterou výrobce jako v předešlých příkladech nemusí uvádět, protože by bylo nutno specifikovat další podmínky pro svařování.

Význam jednotlivých částí klasifikace je následující:

T – je označení pro plněnou elektrodu

62 – je označení pro pevnostní vlastnosti a tažnost získaného svarového kovu ve stavu po svařování nebo po tepelném zpracování po svařování dle tab. 1

Tab.1 Označení pro pevnost a tažnost čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 18276 - A 
Označení  Min. mez kluzu  Min. pevnostv tahu  Min. tažnost  
MPa  MPa  %  
55  550  640 až 820  18  
62  620  700 až 890  18  
69  690  770 až 940  17  
79  790  880 až 1080  16  
89  890  940 až 1180  15  

5 - udává teplotu, při které je dosažena průměrná nárazová práce 47 J s významem podle tab.2

Tab.2 Označení nárazové práce čistého svarového kovu -platí pro ČSN EN ISO 18276 - A i - B 
Označení  Teplota pro minimální průměr nárazové práce 47J (27J)  
   ºC  
Z  není požadováno  
A nebo Y  20  
0  0  
2  -20  
3  -30  
4  -40  
5  -50  
6  -60  
7  -70  
8  -80  

Poznámka: Označení A platí pro ČSN EN ISO 18276 – A, Označení Y platí pro ČSN EN ISO 18276 - B

Mn1,5Ni - udává chemické složení čistého svarového kovu s významem podle tab.3.

Tab.3 Označení chemického složení čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 18276 - A     
Označení Chemické složení v %  
  C Mn Si P S Ni Cr Mo V Cu Nb 
Z             jiné dohodnuté složení                 
MnMo 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  0,3  0,2  0,3 až 0,6  0,05  0,3  0,05  
Mn1Ni 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  0,6 až 1,2  0,2  0,2  0,05  0,3  0,05  
Mn1,5Ni 0,03 až 0,10  1,1 až 1,8  0,90  0,020  0,020  1,3 až 1,8  0,2  0,2  0,05  0,3  0,05  
Mn2,5Ni 0,03 až 0,10  1,1 až 2,0  0,90  0,020  0,020  2,1 až 3,0  0,2  0,2  0,05  0,3  0,05  
1NiMo 0,03 až 0,10  1,40  0,90  0,020  0,020  0,6 až 1,2  0,2  0,3 až 0,6  0,05  0,3  0,05  
1,5NiMo 0,03 až 0,10  1,40  0,90  0,020  0,020  1,2 až 1,8  0,2  0,3 až 0,7  0,05  0,3  0,05  
2NiMo 0,03 až 0,10  1,40  0,90  0,020  0,020  1,8 až 2,6  0,2  0,3 až 0,7  0,05  0,3  0,05  
Mn1NiMo 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  0,6 až 1,2  0,2  0,3 až 0,7  0,05  0,3  0,05  
Mn2NiMo 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  1,8 až 2,6  0,2  0,3 až 0,7  0,05  0,3  0,05  
Mn2NiCrMo 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  1,8 až 2,6  0,3 až 0,6  0,3 až 0,6  0,05  0,3  0,05  
Mn2Ni1CrMo 0,03 až 0,10  1,4 až 2,0  0,90  0,020  0,020  1,8 až 2,6  0,3 až 0,6  0,3 až 0,6  0,05  0,3  0,05  

Poznámka: Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními.

B – je označení pro druh náplně elektrody a pro charakteristiku její strusky.

Vysvětlení podává tab.4

Tab.4 Označení typu náplně elektrody 
Označení  Charakteristika  
R rutilová, pomalu tuhnoucí struska  
P rutilová, rychle tuhnoucí struska  
B bazická  
M kovový prach  
Z jiné druhy náplně  

M 21 – je označení pro ochranný plyn podle ČSN EN ISO 14175, symbol NO pak pro plněné elektrody s vlastní ochranou (tj. k použití bez ochranného plynu)

V nepovinné části značení pak vyjadřuje:

1 – označení pro doporučené polohy svařování podle tab.5

Tab.5 Označení pro polohu svařování podle ČSN EN ISO 18276-A 
Označení Polohy svařování 
1 PA, PB, PC, PD,PD, PE, PF a PG  
2 PA, PB, PC, PD, PE a PF  
3 PA a PB  
4 PA  
5 PA, PB a PG  
Pro označení poloh platí dle ČSN EN ISO 6947“ 
PA vodorovná shora  
PB vodorovná šikmo shora  
PC vodorovná  
PD vodorovná šikmo nad hlavou  
PE vodorovná nad hlavou  
PF svislá nahoru  
PG svislá dolů  

H5 – písmeno H a číslice 5, 10 resp. 15 udává max. přípustný obsah difúzního vodíku v ml/100g čistého svarového kovu, stanovené měřením podle ČSN EN ISO 3690.

Klasifikace podle ČSN EN ISO 18276 - B

Systém klasifikace podle systému –B výše uvedené normy je založen na pevnosti v tahu čistého svarového kovu a jeho průměrné nárazové práci 27 J při zkušební teplotě. Klasifikace je v řadě detailů od klasifikace podle systému – A opět rozdílná a tyto odchylky jsou patrné z rozboru klasifikačního značení dle dále uvedeného příkladu:

Plněná elektroda ČSN EN ISO 18276–B: T 695T5-1M21A-N3M1-UH5

kde v povinné části T695T5-1M21A-N3M1 znamená:

T – je označení pro plněnou elektrodu

69 – označení pro pevnostní vlastnosti svarového kovu podle tabulky 6.

Tab. 6 Označení pevnostních vlastností čístého svarového kovu podle ČSN EN ISO 18276 - B 
Označení Min.mez kluzu Pevnost v tahu Min. tažnost 
  MPa MPa % 
59 490  590 až 790  16  
62 530  620 až 820  15  
69 600  690 až 890  14  
76 680  760 až 960  13  
78 680  780 až 980  13  
83 745  830 až 1030  12  

5 – teplota, při níž je dosažena nárazová práce čistého svarového kovu min. 27 J podle tab. 2. Význam symbolů je shodný pro oba systémy.

T5 – zařazení do jedné ze skupin podle tab. 7 charakterizuje použití dané plněné elektrody

Tab.7 Označení pro charakteristiku použití plněných elektrod podle ČSN EN ISO 18276 - B 
Označení Ochranný Proud a Druh  Typ Pro polohy Charakteristika 
použití plyn polarita přenosu náplně svařování   
T1  ano   DC +   sprchový   rutilová   0 nebo 1   Nízké ztráty vlivem rozstřiku, plochý až mírněvypouklý tvar housenky, vysoká výtěžnost  
T4  nevyžaduje   DC +   kapkový   bazická   0   vysoká výtěžnost, odolnost proti praskavostiza horka, malý průvar  
T5   ano    DC +    kapkový    vápenofluoridová    0 nebo 1    Mírně vypouklá housenka, tenká struska, nepokrývá celou housenku, dobré nárazové vlastnostia praskavost proti trhlinám za horka proti T1  
T7   nevyžaduje   DC -   malé kapkynebo sprchový  není určena   0 nebo 1   vysoká výtěžnost, vynikající odolnost protipraskavosti proti trhlinám za horka  
T8  nevyžaduje   DC -   malé kapkynebo sprchový  není určena   0 nebo 1   velmi dobré rázové vlastnosti při nízkýchteplotách  
T 11  nevyžaduje   DC-   sprchový   není určena   0 nebo 1   není doporučována pro tloušťky nad 19 mm bez předehřevu a řízení interpass teploty  
T 15  ano   DC +   jemné kapky   kovový prášek   0 nebo 1   náplň ze slitin kovů a železného prachu, minimální pokrytí struskou  
TG          dle dohody výrobce-odběratel        

1 – označuje polohy, pro které je plněná elektroda klasifikována. Na rozdíl od systému
- A zde existují jen dvě možnosti: označení „0” znamená pouze polohy PA a PB označení „1” značí polohy PA, PB, PC, PD,PF nebo PG, nebo PF + PG

M 21 – označuje ochranný plyn stejným způsobem jako systém A.

A - znamená, že plněná elektroda byla klasifikována pro svarový kov ve stavu po svařování. Jestliže je klasifikována ve stavu po tepelném zpracování po svařování, je označení písmenem „P”. Existuje i možnost, kdy je klasifikace provedena jak pro stav po svařování, tak i pro stav po tepelném zpracování po svařování-v tomto případě je nutno použít oba symboly, tj. „AP”

N3M1 – symbol, který podle tab.8 charakterizuje chemické složení čistého svarového kovu

Tab.8 Označení chemického složení čistého svarového kovu podle ČSN EN ISO 18276-B    
Označení     Chemické složení (hmotn.%)                 
  C Mn Si P S Ni Cr Mo V 
3M2 0,15  1,25 až 2,00  0,80  0,030  0,030  0,90  –  0,25 až 0,55  –  
4M2 0,15  1,65 až 2,00  0,80  0,030  0,030  0,90  –  0,25 až 0,55  –  
3M3 0,15  1,00 až 1,75  0,80  0,030  0,030  0,90  –  0,40 až 0,70  –  
N2M1 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  0,40 až 1,50  0,20  0,35  0,05  
N2M2 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  0,40 až 1,50  0,20  0,20 až 0,65  0,05  
N3M1 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  1,00 až 2,00  0,20  0,35  0,05  
N3M2 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  1,25 až 2,25  0,20  0,20 až 0,65  0,05  
N4M1 0,12  2,25  0,80  0,030  0,030  1,75 až 2,75  0,20  0,35  0,05  
N4M2 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  1,75 až 2,75  0,20  0,20 až 0,65  0,05  
N4C1M2 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  1,75 až 2,75  0,20 až 0,60  0,20 až 0,65  0,05  
N4C2M2 0,15  2,25  0,80  0,030  0,030  1,75 až 2,75  0,60 až 1,00  0,20 až 0,65  0,05  
N6C1M4 0,12  2,25  0,80  0,030  0,030  2,50 až 3,50  1,00  0,40 až 1,00  0,05  
N3C1M2 0,10 až 0,25  1,75  0,80  0,030  0,030  0,75 až 2,00  0,20 až 0,70  0,15 až 0,65  0,05  
G    min.1,75  min.0,80  0,030  0,030  min.0,50  min.0,30  min.0,20  min.0,10  

V tabulce uvedené jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními. V případě označení písmenem G musí svarový kov obsahovat njeméně jeden prvek s označením minimálního obsahu v tabulce. Úplné chemické složení pak musí být dohodnuto mezi dodavatelem a odběratelem.

Nepovinná část klasifikace může mít následující části:

U – používá se pouze v případě, kdy nárazové vlastnosti čistého svarového kovu splňují současně i podmínku hodnoty 47 J

H5 – znamená obsah difúzního vodíku v ml/100g čistého svarového kovu stejně, jako v případě klasifikace podle systému – A.

Pro svařování klasifikačních kusů existují další podmínky pro jejich tvar, předehřev a interpass teploty i rozsahy tepelné zpracování, které přesahují možnosti tohoto přehledu a je nutno je vyhledat v příslušném dokumentu.

Klasifikace podle AWS A5.28

Jak již bylo v předchozích kapitolách uvedeno, tato americká norma platí nejen pro plné dráty pro svařování vysokopevnostních ocelí v ochranné atmosféře, ale rovněž pro kovovým práškem plněné elektrody, používané pro stejný účel. Na následujícím příkladu jen velmi stručně zopakujeme způsob značení a klasifikace.

Plněná elektroda E 70C-B2L H8

znamená:

E – elektroda pro svařování

70 – označuje minimální pevnostní charakteristiky svarového kovu – viz tab.9

C – je označení pro kovovým práškem plněnou elektrodu

B2L – označuje chemické složení čistého svarového kovu podle tab. 10

H8 – znamená maximální obsah difúzního vodíku v ml/100g svarového kovu s používanou stupnicí H2,H4,H8 a H16

Tab.9 Požadavky na mechanické vlastnosti svarového kovu kvovým práškem plněných elektrod podle AWS A5.28 
AWS klasifikace  Ochr.plyn  Min.pevnostv tahuMPa Min.mez kluzuMPa Min.tažnost%  Stav 
  
E80C-B2 Ar+1 až 5%O2  550  470  19  TZ 
E80C-B3L 550  470  17  TZ 
E90C-B3 620  540  17  TZ 
E80C-B6 550  470  17  TZ 
E80C-B8 550  470  17  TZ 
E90C-B9 Ar + 5až 25%CO2  620  410  16  TZ 
E70C-Ni2 Ar+1 až 5%O2   480  400  24  TZ 
E80C-Ni1 550  470  24  TZ 0  
E80C-Ni2 550  470  24  TZ 
E80C-Ni3 550  470  24  TZ 
E90C-D2 620  540  17  TZ 0  
E90C-K3 Ar + 5až 25%CO2  620  540  18  TZ 0  
E100C-K3 690  610  16  TZ 0  
E110C-K3 760  680  15  TZ 0  
E110C-K4 760  680  15  TZ 0  
E120C-K4 830  750  15  TZ 0  
E80C-W2 550  470  22  TZ 0  
E70C-G ochr. plyn musí být dohodnut  480  není specifikováno- je dohodnuto mezi výrobcem a odběratelem  
E80C-G 550  
E90C-G 620  
E100C-G 690  
E110C-G 760  
E120C-G 830  


Tab.10. Požadavky na chemické složení čistého svarového kovu kovovým práškem plněných elektrod podle AWS A5.28       
Symbol  Chemické složeni čistého svarového kovu %  Jiné 
C Mn Si S P Ni Cr Mo V Ti Zr Al Cu 
Legování n a bázi Cr-Mo 
E80C-B2 0,05 až 0,12  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,20  1,00 až 1,50  0,40 až 0,65  0,03              0,50  
E70C-B2L 0,05  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,20  1,00 až 1,50  0,40 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E90C-B3 0,05 až 0,12  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,20  2,0 až 2,50  0,90 až 1,20  0,03           0,35  0,50  
E80C-B3L 0,05  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,20  2,0 až 2,50  0,90 až 1,20  0,03           0,35  0,50  
E80C-B6 0,10  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,60  4,50 až 6,00  0,45 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E80C-B8 0,10  0,40 až 1,00  0,25 až 0,60  0,025  0,030  0,20  8,00 až 10,50  0,80 až 1,20  0,03           0,35  0,50  
E90C-B9 0,08 až 0,13  1,20  0,50  0,020  0,015  0,80  8,00 až 10,5O  0,85 až 1,20  0,15 až 0,30        0,04  0,20  0,50  
Legování n a bázi Ni 
E80C-Ni1 0,12  1,50  0,90  0,025  0,030  0,80 až 1,10     0,30  0,03           0,35  0,50  
E70C-Ni2 0,08  1,25  0,90  0,025  0,030  1,75 až 2,75        0,30           0,35  0,50  
E80C-Ni2 0,12  1,50  0,90  0,025  0,030  1,75 až 2,75        0,03           0,35  0,50  
E80C-Ni3 0,12  1,50  0,90  0,025  0,030  2,75 až 3,75        0,03           0,35  0,50  
Legování na bázi Mn-Mo 
E90C-D2 0,12  1,00 až 1,90  0,90  0,025  0,030        0,40 až 0,60  0,03           0,35  0,50  
Jiné druhy legování 
E90C-K3 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,025  0,025  0,50 až 2,50  0,15  0,25 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E100C-K3 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,025  0,025  0,50 až 2,50  0,15  0,25 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E110C-K3 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,025  0,025  0,50 až 2,50  0,15  0,25 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E110C-K4 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,025  0,025  0,50 až 2,50  0,15 až 0,65  0,25 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E120C-K4 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,025  0,025  0,50 až 2,50  0,15 až 0,65  0,25 až 0,65  0,03           0,35  0,50  
E80C-W2 0,12  0,50 až 1,30  0,35 až 0,80  0,025  0,030  0,40 až 0,80  0,45 až 0,70     0,03           0,30 až 0 ,70  0,50  
EXXC-G Slolžení není normou specifikováno  

Klasifikace podle AWS A5.29

Tato norma popisuje klasifikaci tavidlem plněných elektrod pro svařování nízkolegovaných (tj, včetně vysokopevnostních a žáropevných ) ocelí s použitím ochranného plynu nebo bez ochrany plynu. Klasifikace je provedena na základě jak mechanických vlastností jejich svarového kovu, vhodnosti pro použití v určité poloze svařování, charakteristických vlastností při svařování a samozřejmě i podle dosaženého chemického složení svarového kovu.

Klasifikaci vysvětlí podrobněji následující příklad:

Plněná elektroda E81T1-Ni1M JH4

kde jednotlivé části znamenají:

E – elektroda pro obloukové svařování

8 – pevnostní charakteristika svarového kovu (označuje min.pevnost v jednotkách 10x ksí,min. mez kluzu,tažnost a požadavky na nárazovou práci dle tab.11

1 – číslice „1” nebo „0” pro označení doporučené polohy pro svařování, a to :

0 – vhodnost pro polohy PA a PB

1 - vhodnost pro všechny polohy svařování

T – znamení plněnou elektrodu s tavidlovou náplní

1 – některá z číslic 1,4,5,6,7,8 a 11 nebo z písmene G, které označují charakteristiku použití podle tab.12

Ni1 – dva,tři nebo čtyři znaky (písmeno, číslice) udávají chemické složení jejich svarového kovu podle tab.13

M – je označení pro ochranný plyn, v tomto případě pro směsný plyn o složení 75 až 80% Ar a zbytek CO2, C – značí 100% CO2. Pokud označení na tomto místě chybí, jde o typ s vlastní ochranou, který již nepotřebuje jiný ochranný plyn.

Zbývající část klasifikačního značení je nepovinná a nemusí být uvedena. Jinak znamená:

J – pokud je písmeno použito, znamená to, že svarový kov má vyšší houževnatost proti požadované hodnotě

H4 – je označení pro maximální obsah difuzního vodíku ve svarovém kovu v ml/100g v mezích H4, H8 a H16.

Tab.11 Požadované mechanické vlastnosti čistého svarového kovu plněných elektrod podle AWS A5.29   
AWS Tepelné Pevnost v tahu Minimální mez kluzu Minimální tažnost Min.nárazová práce 
klasifikace zpracování ksí MPa ksí MPa % J/°C 
E7xT5-A1C,-A1M TZ 70 až 90  490 až 620  58  400  20  27/ -30°C  
E8xT1-A1C, -A1M TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  nespec.  
E8xT1-B1C,B1M,B1LC,B1LM TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  nespec.  
E8xT1-B2C,-B2M,-B2HC-B2HM,-B2LC,-B2LM TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  nespec.  
E8XT5-B2C,-B2M,-B2LC,-B2LM TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  nespec.  
E9xT1-B3C,-B3M,-B3LC,-B3LM,-B3HC,-B3HM TZ 90 až 110  620 až 760  78  540  17  nespec.  
E10xT1-B3C,-B3M TZ 100 až 120  690 až 830  88  610  16  nespec.  
E8xT1-B6C,-B6M,-B6LC,-B6LM TZ   80 až 100   550 až 690   68   470   19   nespec.   
E8xT5-B6C,-B6M,-B6LC,-B6LM 
E8xT1-B8C,-B8M,-B8LC,-B8LM TZ   80 až 100   550 až 690   68   470   19   nespec.   
E8xT5-B8C,-B8M,-B8LC,-B8LM 
E9xT1-B9C,-B9M TZ 90 až 120  620 až 830  78  540  19  nespec.  
E6xT1-Ni1C,-Ni1M TZ 0  60 až 80  430 až 550  50  340  22  27J/-30°C  
E7xT6-Ni1 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E7xT8-Ni1 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E8xT1-Ni1C,-Ni1M TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-30°C  
E8xT5Ni1C,-Ni1M TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-50°C  
E7xT8-Ni2 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E8xT8-Ni2 TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  470  19  27j/-30°c  
E8xT1-Ni2C,-Ni2M TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-40°C  
E8xT5-Ni2C,-Ni2M TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  27/-60°C  
E9xT1-Mi2C,-Ni2M TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-40°C  
E8xT5-Ni3C,-Ni3M TZ 80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-70°C  
E9xT5-Ni3C,-Ni3M TZ 90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-70°C  
E8xT11-Ni3 TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-20°C  
E9xT1-D1C,-D1M TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-40°°C  
E9xT5-D2C,-D2M TZ 90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-50°C  
E10xT5-D2C,-D2M TZ 100 až 120  690 až 830  88  610  16  27/-40°C  
E9xT1-D3C,-D3M TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-30°C  
E8xT5-K1C,-K1M TZ 0  80až 100  550 až 690  58  470  19  27J/-40°°C  
E7xT7-K2 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E7xT4-K2 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-20°C  
E7xT8-K2 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E7xT11-K2 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/ 0°C  
E8xT1-K2C,-K2M TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  540  19  27J/-30°C  
E8xT5-K2C,-K2M                      
E9xT1-K2C,-K2M TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-20°C  
E9xT5-K2C,-K2M TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-50°C  
E10xT1-K3C,-K3M TZ 0  100 až 120  690 až 830  88  610  16  27J/-20°C  
E10xT5-K3C,-K3M TZ 0  100 až 120  690 až 830  88  610  16  27J/-50°C  
E11xT1-K3C,-K3M TZ 0  110 až 130  760 až 900  98  680  15  27J/-20°C  
E11xT5-K3C,-K3M TZ 0  110 až 130  760 až 900  98  680  15  27J/-50°C  
E11xT1-K4C,-K4M TZ 0  110 až 130  760 až 900  98  680  15  27J/-20°C  
E11xT5-K4C,-K4M TZ 0  110 až 130  760 až 900  98  680  15  27J/-50°C  
E12xT5-K4C,-K4M TZ 0  120 až 140  830 až 970  108  745  14  27J/-50°C  
E12xT1-K5C,-K5M TZ 0  120 až 140  830 až 970  108  745  14  nespec.  
E7xT5-K6C,-K6M TZ 0  50 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-60°C  
E6xT8-K6 TZ 0  60 až 80  430 až 550  50  340  22  27J/-30°C  
E7xT8-K6 TZ 0  70 až 90  490 až 620  58  400  20  27J/-30°C  
E10xT1-K9C,-K9M TZ 0  100 až 120  690 až 830  78  610  16  27J/-50°C  
E9xT8-K8 TZ 0  90 až 110  620 až 760  78  540  17  27J/-30°C  
E10xT1-K9C,-K9M TZ 0  100 až 120  690 až 830  82 až 97  560 až 670  18  47J/-50°C  
E8xT1-W2C,-W2M TZ 0  80 až 100  550 až 690  68  470  19  27J/-30°C  
E8xTx-G,-GC,-GM a  
ExxTG-x a  
ExxTG-G a  

Vysvětlivky:

“x“ v klasifikaci znamená symbol, který dle systému přísluší klasifikaci dle této normy

“G“ znamená, že vlastnosti svarového kovu a polohy svařování jsou záležitostí dohody výrobce a uživatele

TZ 0 znamená stav po svařování, TZ stav po tepelném svařování po svařování. Teplota TZ nemá překročit 620°C.

“a“ označuje, že jak pevnostní charakteristiky svarového kovu, tak i polohy svařování a druh ochranného plynu jsou dohodnuty mezi výrobcem a odběratelem.

Tab.12 Charakteristika použití plněných elektrod podle AWS A5.29 
Označení Klasifikace podle Poloha Ochranný plyn Proud a 
charakteristiky AWS A5.29 svařování   polarita 
1 Ex0T1-xC  0  C  DC+  
Ex0T1-xM  M  
Ex1T1-xC  1   C  
Ex1T1-xM  M  
4 Ex0T4-x  0  žádný  DC+  
5 Ex0T5-xC  0   C  DC+  
Ex0T5-xM  M  DC+  
Ex1T5-xC  1   C  DC±  
Ex1T5-xM  M  DC±  
6 Ex0T6-x  0  žádný  DC+  
 Ex0T7-x  0  žádný   DC-   
Ex1T7-x  1  
 Ex078-x  0  žádný   DC-   
Ex1T8-x  1  
11  Ex0T11-x  0  žádný  DC-   
Ex1T11-x  1     
G Ex0Tx-G  0  žádný  nesp.      
Ex0Tx-GC        C  
Ex0Tx-GM  M  
Ex0Tx-x  nespec.  
Ex0Tx-x  nespec.  
Ex1Tx-G  1      žádný  nesp.      
Ex1Tx-GC  C  
Ex1Tx-GM  M  
Ex1TG-x  nespec.  
Ex1TG-G  nespec.  

Poznámka: Pro polohy svařování platí: “0“ = PA,PB, “1“= PA,PB,PC,PD,PF nebo PG nebo PF + PG

Tab.13 Požadavky na chemické složení čistého svarového kovu tavidlem plněných elektrod podle AWS A5.29 (     
Symbol   Chemické složeni čistého svarového kovu % 
C Mn Si S P Cr Ni Mo V Al Cu Jiné 
A1 0,12  1,25  0,80  0,03  0,03  –  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B1 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,030  0,030  0,40 až 0,65  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B1L 0,05  1,25  0,80  0,030  0,030  0,40 až 0,65  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B2 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,030  0,030  1,00 až 1,50  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B2L 0,05  1,25  0,80  0,030  0,030  1,00 až 1,50  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B2H 0,10 až 0,15  1,25  0,80  0,030  0,030  1,00 až 1,50  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B3 0,05 až 0,12  1,25  0,80  0,030  0,030  2,00 až 2,50  –  0,90 až 1,20  –  –  –  –  
B3L 0,05  1,25  0,80  0,030  0,030  2,00 až 2,50  –  0,90 až 1,20  –  –  –  –  
B3H 0,10 až 0,15  1,25  0,80  0,030  0,030  2,00 až 2,50  –  0,90 až 1,20  –  –  –  –  
B6 0,05 až 0,12  1,25  1,00  0,030  0,040  4,0 až 6,0  0,40  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
B6L 0,05  1,25  1,00  0,030  0,040  4,0 až 6,0  0,40  0,45 až 0,65  –  –  –  –  
B8 0,05 až 0,12  1,25  1,00  0,030  0,040  8,0 až 10,5  0,40  0,85 až 1,20  –  –  0,50  –  
B8L 0,05  1,25  1,00  0,030  0,040  8,0 až 10,5  0,40  0,85 až 1,20  –  –  0,50  –  
B9  0,08 až 0,13   1,2  0,50   0,015  0,020   8,0 až 10,5  0,80   0,85 až 1,20  0,15 až 0,30   0,04  0,25   Nb 0,02 až 0,10N 0,02 až 0,07  
Ni1 0,12  1,5  0,80  0,030  0,030  0,15  0,80 až 1,10  0,35  0,05  1,8  –     
Ni2 0,12  1,5  0,80  0,030  0,030  –  1,75 až 2,75  –  –  1,8  –  –  
Ni3 0,12  1,5  0,80  0,030  0,030  –  2,75 až 3,75  –  –  1,8  –  –  
D1 0,12  1,25 až 2,00  0,80  0,030  0,030  –  –  0,25 až 0,55  –  –  –  –  
D2 0,15  1,65 až 2,25  0,80  0,030  0,030  –  –  0,25 až 0,55  –  –  –  –  
D3 0,12  1,00 až 1,75  0,80  0,030  0,030  –  –  0,40 až 0,65  –  –  –  –  
K1 0,15  0,80 až 1,40  0,80  0,030  0,030  0,15  0,80 až 1,10  0,20 až 0,65  0,05  –  –  –  
K2 0,15  0,50 až 1,75  0,80  0,030  0,030  0,15  1,00 až 2,00  0,35  0,05  1,8  –  –  
K3 0,15  0,75 až 2,25  0,80  0,030  0,030  0,15  1,25 až 2,60  0,25 až 0,65  0,05  –  –  –  
K4 0,15  1,20 až 2,25  0,80  0,030  0,030  0,20 až 0,60  1,75 až 2,60  0,20 až 0,65  0,03  –  –  –  
K5 0,10 až 0,25  0,60 až 1,60  0,80  0,030  0,030  0,20 až 0,70  0,75 až 2,00  0,15 až 0,55  0,05  –  –  –  
K6 0,15  0,50 až 1,50  0,80  0,030  0,030  0,20  0,40 až 1,00  0,15  0,05  1,8  –  –  
K7 0,15  1,00 až 1,75  0,80  0,030  0,030  –  2,00 až 2,75  –  –     –  –  
K8 0,15  1,00 až 2,00  0,40  0,030  0,030  0,20  0,50 až 1,50  0,20  0,05  1,8  –  –  
K9 0,07  0,50 až 1,50  0,60  0,015  0,015  0,20  1,30 až 3,75  0,50  0,05  –  0,06  –  
W2 0,12  0,50 až 1,30  0,35 až 0,80  0,030  0,030  0,45 až 0,70  0,40 až 0,80  –  –  –  0,30 až 0,75  –  
G    0,5  1,00  0,030  0,030  0,30  0,50  0,20  0,10  1,8  –  –  

Poznámky: Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními. Zvýšený obsah Al platí pro plněné elektrody s vlastní ochranou. Pro klasifikaci “G“ musí být dodržen minimální obsah u prvků:Mn,Ni,Cr,Mo a V.

Příklady klasifikací plněných elektrod pro svařování vysokopevnostních ocelí

Orientační přehled některých druhů výše uvedených plněných elektrod s náplní kovového prášku nebo s tavidlovou náplní, které se ve větší míře objevují na evropském trhu, uvádějí následující tabulky č. 14.A a 14B . Jak je uvedeno již v předchozí kapitole pro plněné elektrody pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, platí i pro plněné elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí vedle původních klasifikací podle AWS A5.28 a AWS A5.29 i klasifikace podle nové souhrnné AWS A5.36. Někteří výrobci již uvedenou klasifikaci uvádějí, některé typy jsou v tabulkách označovány ještě podle klasifikace původní.

Tab.14A. Příklady plněných elektrod pro svařování vysokopevnostních ocelí s náplní kovového prášku                
Výrobce Označení Klasifikace podle       Schválení (hlavní)           Dodávané průměry (mm) 
      EN ISO 18276-A EN ISO 18276-B AWS A5.28 (A5.36) CE TUV DB ABS LR GL BV DNV Jiné 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 
ESAB Dual Shield 55  T 55 4 Z P M2 H5     E91T1-M21A4G                                x              
ELA Megafil P36 M  T 55 4 1NiMo M M21 1 H5     E91T15-M21P4-K1-H4  x                             x              
HYU SC-90M  T 55 5 Z Z M M 1 H5     (E90C-G)                                x  x           
OERL Fluxofil M41  T 55 5 Z M M 1 H5  T625T15-1MA-3M2-UH5  E90T15-M21A5-G-H4                                x     x        
BW diamondspark 550MC  T 55 6 1NiMo M M21 1 H5     E91T15-M21A8-K1-H4  x                             x  x  x        
ELGA Megafil 940M  T 55 6 Mn2,5Ni M M21 1 H5     E91T15-M21A8-K7-H4  x                       x     x              
ESAB Coreweld 55 LT H4  T 55 6 Z M21 2 H5     E91T15-M21A6-G H4                                x  x  x        
ELGA Megafil 610M  T 62 6 Mn1Ni M M21 1 H5     E101T15-M21A8-Ni1-H4  x                             x              
ELGA Megafil 620M  T 62 6 Mn1,5Ni M M21 1 H5     E101T15-M21A8-K2-H4  x                             x              
ESAB OK Tubrod 14.03  T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H5     E111T15-M21A4-G  x  x  x                       x  x  x        
BW diamoindspark X80MC-Pipe  T 55 6 1NiMo M M21 1 H5     E91T15-M21A8-K1-H4  x                          x  x              
BW diamondspark 620 MC  T 62 4 Z M M21 1 H5     E101T15-M21A4-G-H4           x     x     x        x     x        
OERL Fluxofil M42  T 69 4 Mn2NiCrMo M M1 H5     E110T15-M21A4-G-H4  x  x  x  x  x     x  x        x     x        
ELGA Megafil 742M  T 69 6 Mn2NiCrMo M M21 1 H5     E111T15-M21A8-K4-H4  x  x     x  x  x  x  x  x  x  x              
ESAB Coreweld 69 LT H4  T 69 6 Mn2NiMo M M 2 H5  T766T15-N4M2-2 UH5  E111T15-M21A4-G-H4                                x  x  x        
ELGA Megafil 807M  T 89 0 Z M M21 1 H5     E131T15-M21A0-G-H4  x                             x              
ELGA Megafil 1100M  T 89 4 Mn2NiCrMo M M21 1 H5     E131T15-M21A4-K4-H4  x  x                          x              
ESAB Coreweld 89  T 89 4 Z M M 3 H5     E120T15-M21A4-G H4  x                             x              
Tab.14B. Příklady plněných elektrod pro svařování vysokopevnostních ocelí s tavidlovou náplní                 
Výrobce  Označení  Klasifikace podle Schválení (hlavní) Dodávané průměry (mm) 
EN ISO 18276-A EN ISO 18276-B AWS A5.29(A5.36) CE TUV DB ABS LR GL BV DNV Jiné 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 
ESAB Filarc PZ 6138  T 50 6 1Ni P M 1 H5     E81T1-Ni1M JH4  x  x  x  x  x  x  x  x  x     x  x  x        
HYU SC-91P  T 55 0 Z P M 1     (E91T1-GM)                                x              
BW diamondspark 550BC  T 55 4 1NiMo B NˇM21 3 H5   E90T5-M21A4-GH4  x                     x          
BW diamondspark 550RC  T 55 6 Z P M21 1 H5     E91T1-M21AP8-G-H4  x                             x              
ELGA Megafil PP 36 B  T 55 4 1NiMo B M21 3 H5     E90T5-M21P4-K1-H4  x  x                          x              
OERL Fluxofil 41  T 55 4 1NiMo B M2/C2 H5  T 624T5-1MA-N2M2-UH5  E90T5-C1/M21A0-GH4  x  x  x                 x     x  x  x        
OERL Citoflux R550  T 55 5 Mn1,5Ni P M 1 H5     E91T1.M21A6-G-H4  x                    x        x              
LINC Pipeliner G80M-E  T 55 4 Z P M 2 H5     E91T1-GM-H4                                x              
LINC Outershield 91Ni1-HSR  T 55 4 1NiMo P M 2 H5     E91T1-GM                                x     x        
LINC Outershield 91K2 -HSR  T 55 4 1,5NiMo P M 2 H5     E91T1-GM-H4                                x              
BW diamondspark X70RC-Pipe  T 55 5 Mn1,5Ni P M21 1 H5     E91T1-M21A6-K2-H4  x  x                          x              
BW diamondspark X70RC-Pipe(N)  T 55 6 Z P M21 1 H5     E91T1-M21A8-G-H4  x                             x              
LINC Outershield 550CT-H  T 55 5 Z P M 2 H5     E81T1-GM                                x              
LINC Outershield 555CT-H     T555T1-1MA-NCC1-UH5  E81T1-W2M-1                                x              
ELJES Filtub 28 B  T 55 6 1Ni Mo B C1/M21 B3 H5  T626T4-3C/M N2M2H5  E90T5-G                                x  x  x        
ELGA Megafil 550 R  T 55 6 Mn1,5Ni P M21 1 H5     E91T1-M21A8-K2-H4  x  x     x     x     x        x              
ELGA Megafil 940 M  T 55 6 Mn2,5Ni M M211 H5     E91T15-M21A8-K7-H4  x                       x     x              
ELJES Filtub 28 M  T 55 6 1Ni Mo M21 M 1 H5  T626T15-1Mn2M2 H5  E90C-K3MH4                                               
BW diamondspark 620 RC  T 62 4 Mn1,5Ni P M21 1 H5     E101T1-M21A4-K2-H4  x                             x     x        
BW diamondspark X80RC-Pipe  T 62 4 Mn1,5Ni P M211 H5     E101T1-M21A4-K2-H4  x                             x              
ELGA Megafil 610 R  T 62 4 Mn1Ni p M21 1 H5     E101T1-M21A4-Ni1-H4  x  x                          x              
Nahrávám...
Nahrávám...