dnes je 25.7.2021

Input:

Plněné elektrody pro tvrdé návary a pro různá specifická použití (2021)

20.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.7 Plněné elektrody pro tvrdé návary a pro různá specifická použití (2021)

Ing. Josef Trejtnar

Plněné elektrody, používané po zhotovení speciálních návarů pro nejrůznější druhy opotřebení a jiných provozních podmínek zaznamenaly v posledních létech nebývalý rozvoj.

Změnou náplně trubičky lze při shodném výrobním i svařovacím zařízení velmi efektivně

provádět jak opravy, tak i nové funkční návary na mnoho výrobků a zvyšovat tak jejich životnost a užitné hodnoty. Vzhledem k poměrné jednoduchosti dosažení určitého chemického složení svarového kovu nebo jeho jiných požadovaných vlastností včetně hodnot tvrdosti je na současném evropském trhu velké množství různých typů a značek, které mohou nahradit jiné typy svařovacích materiálů, především obalené elektrody a plné dráty. Jsou vyráběny jako plněné elektrody nejčastěji pro svařování pod ochrannou atmosférou případně vytvářející vlastní plynovou ochranu, některé typy jsou určeny i pro produktivní navařování pod tavidlem. K jejich klasifikaci jsou využívány kromě současných norem ČSN EN 14 700 a AWS A5.21 i původně již zrušená, ale stále používaná norma DIN.8555

Klasifikace plněných elektrod pro navařování podle ČSN EN 14700:2014

Princip klasifikace je podrobně popsán v kapitole pro obalené elektrody pro uvedený účel s tím, že označení všech plněných elektrod pro tento účel začíná písmenem T, event. písmeny T Z pro jiná chemická složení, která zcela neodpovídají požadavkům, specifikovaným v tabulkách výše uvedené kapitoly pro jednotlivá chemická složení poskytovaného čistého svarového kovu.

Označení plněných elektrod podle této normy se v technické veřejnosti zcela nevžilo a někteří výrobci je proto doplňují dalšími písmeny pro vhodnost použití dle této normy, případně používají klasifikaci podle původní DIN 8555. V přehledu bylo toto proto opět doplněno.

Klasifikace plněných elektrod pro navařování podle AWS A5.21

je v podstatě shodná se způsobem klasifikace a značení plných MAG/MIG a TIG drátů s následujícími rozdíly:

  • - rozhodující pro klasifikaci je chemické složení čistého svarového kovu, pro které platí tab.č. 1 a 3 z viz Svařovací dráty MAG/MIG dráty pro tvrdé návary, opravy a údržbu pro plné dráty na bázi železa a případně mědi
  • - pro chemické složení plněných elektrod na bázi niklu a kobaltu platí obdobná klasifikace,ale se změněnými rozsahy jednotlivých prvků podle následující tabulky č.1

a s prvními písmeny označení ERC ….

Tab.1 Označení pro chemické složení plněných elektrod na bázi kobaltu a niklu podle AWS A5.21 
Označeníklasifikace Chemické složení v %  
C  Mn  Si  Cr  Ni  Mo  Fe  W  Co  B  V  Ostatní  
ERCCoCr-A 0,7 až 1,4  2,0  2,0  25,0 až 32,0  3,0  1,0  5,0  3,0 až 6,0  zbytek  –  –  1,0  
ERCCoCr-B 1,2 až 2,0  2,0  2,0  25,0 až 32,0  3,0  1,0  5,0  7,0 až 10,0  zbytek  –  –  1,0  
Nahrávám...
Nahrávám...