dnes je 17.7.2024

Input:

Technické výkresy, jejich obsah a časté chyby

4.4.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.8 Technické výkresy, jejich obsah a časté chyby

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Úvod

Tento článek je určen pracovníkům v konstrukčních kancelářích i pracovníkům ve výrobě od technologů po obsluhu výrobních strojů a zařízení, ale i pro vyučující odborných předmětů na středních i vysokých technických školách. Vyučující technického kreslení a obdobných disciplín se často setkávají s chybami na technických výkresech studentů a jejich úkolem je posoudit závažnost takových nesprávností.

Černá/bílá skříňka

Přístup k popisu výrobku, tzn. k obsahu technické dokumentaci, může být dvojí. Za prvé je to přístup konstruktéra, který používá model tzv. "bílé skříňky" (white box), tj. pomocí vhodných nástrojů, jako jsou výkresy součástí, montážní výkresy atd. popisuje vnitřní uspořádání zařízení a vzájemnou interakci jednotlivých komponentů, například u automobilu jsou to podvozek, karoserie, motor atd. Naproti tomu uživatel, tedy zákazník, nemusí vidět do vnitřních vztahů, jemu je určen model "černé skříňky" (black box), který obsahuje jen ty znaky, které jsou zapotřebí k exploataci zařízení, například k provozu automobilu, jeho řízení, popis ovládacích prvků apod. Ani jeden z modelů však dostatečně neumožňuje popis materiálních aspektů. K tomu jsou užívány jiné systémy, z nichž některé spadají do oblasti technické filosofie. Z nich jmenujme například jazyk pro popis objektu ODL (Object Description Languages), užívaný například v NASA a jinde. Z hlediska výkresového to znamená, že ne všechny podrobné výkresy, například výkresy součástí a dalších komponentů musí nutně dostat i zákazník, který odebírá konečný produkt. Tomu postačí doprovodná dokumentace, například návody k užívání a údržbě. Z hlediska bílé/černé skříňky je nutno posuzovat i vhodnost či správnost technické dokumentace dodávané s výrobkem.

Technické výkresy

Technický výkres je nahrazením slovního popisu výrobku, ať se jedná o složité zařízení, nebo jednotlivou součást. K obdobě slovního popisu se vrátily první programy pro počítačové

Nahrávám...
Nahrávám...