dnes je 30.9.2022

Input:

Základní normy (stav k 31.12.2021)

20.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Základní normy (stav k 31.12.2021)

Ing. Josef Trejtnar

ČSN 050000 Zváranie. Základné pojmy

ČSN 050002 Zváranie. Oblúkové a elektroskové zváranie a naváranie – Základné pojmy

ČSN 050003 Zváranie.Odporové zváranie .Základné pojmy

ČSN 050004 Zváranie. Ëlektronové a laserové zváranie .Základné pojmy

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) Svařování a příbuzné procesy .- Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 2: Tlakové svařování

ČSN EN 14610 (050007) Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování kovů

ČSN EN ISO 17659 (050008) Svařování – Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

ČSN EN 1792 (050009) Svařování – Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a z příbuzných procesů

ČSN 050010 – Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

ČSN EN ISO 4063 (050011) Svařování a příbuzné procesy – Přehled metod a jejich číslování

ČSN EN ISO 15296 (050015) Zařízení pro plamenové svařování – Slovník

ČSN EN ISO 6947 (050024) Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. Nová 1.2021

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařování svazkem paprsků

ČSN EN ISO 9692-2 (050025) Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) Svařování a příbuzné procesy – Příprava svarových ploch – Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 4: Plátované oceli

ČSN EN ISO 1708-1 (050026) Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 1:Tlakové součásti

ČSN EN ISO 1708-2 (050026) Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

ČSN EN ISO 1708-3 (050026) Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli –

Číst 3: Plátované navařované a vykládané tlakové části

ČSN 050032 Zváranie – Tvary a rozmery zvarových ploch – Zváranie medi a jej zliatin

ČSN 050040 Spájkovanie – Spájkovanie kovov – Základné pojmy

ČSN EN ISO 3677 (050060) Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení – Označování

ČSN EN ISO 5817 (050110) Svařování – Svarové spoje oceli, niklu,titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování). Určování stupňů kvality.

ČSN EN ISO 12932 (050112) Svařování – Hybridní laserové svařování Oceli, niklu a niklových slitin – Určování stupňů kvality.

ČSN 05 01 20 Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí

ČSN EN ISO 13920 (050205) Svařování – Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí – Délkové a úhlové rozměry – Tvar a poloha

ČSN 05 02 11 Tepelné a mechanické zpracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) Svařovací materiály-Zkušební metody-Část 1:Zkušební metody pro zkušební vzorky z čistých svarových kovů z oceli, niklu a slitin niklu.

Nová 6.2021

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) Svařovací materiály-Zkušební metody-Část 2: Příprava

jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů pro uhotovení vzorků z oceli.

Nová 6.2021

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) Svařovací materiály-Zkušební metody-Část 3:Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů.

ČSN EN ISO 3690 (051105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu.

ČSN EN ISO 13920 (050205) Svařování – Všeobecné tolerance

Nahrávám...
Nahrávám...