dnes je 17.7.2024

Normy pro svařování na železnici (stav k 31.12.2022)Archiv

7.4.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN 15085-1+ A1 (284401) Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Všeobecně

Přístupné pro: Strojírenství profi

Žárové nástřiky (stav k 31.12.2022)Archiv

3.4.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 14917 (038700) Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace

Přístupné pro: Strojírenství profi

Převodní tabulky nových norem z oblasti svařování na třídicí znakArchiv

27.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Rejstřík a převodní klíč a platnost důležitých norem z oblasti svařování a pájeníArchiv

24.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (stav k 31.12.2022)Archiv

21.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN 050600 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov – Projektovanie a príprava pracovísk.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Pájení (stav k 31.12.2022)Archiv

16.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Nedestruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)Archiv

13.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 18490 (015004) Nedestruktivní zkoušení – Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

Přístupné pro: Strojírenství profi

Destruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)Archiv

10.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 3690 (051105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

Přístupné pro: Strojírenství profi

Stanovení a schvalování postupů svařování (stav k 31.12.2022)Archiv

6.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 15607 (050311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Jakost při svařování (stav k 31.12.2022)Archiv

3.3.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 1: Tavné svařování

Přístupné pro: Strojírenství profi

Značení a návrh svarového spoje (stav k 31.12.2022)Archiv

28.2.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 2553 (013155) Svařování a příbuzné procesy. Zobrazování na výkresech – Svarové spoje. Změna 5/2021

Přístupné pro: Strojírenství profi

Přídavné a pomocné materiály pro svařování (stav k 31.12.2022)Archiv

24.2.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 15607 (050311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Základní materiály - vybrané normy (stav k 31.12.2022)Archiv

23.2.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svářečský personál (stav k 31.12.2022)Archiv

21.2.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 12690 (038712) Kovové a jiné anorganické povlaky – Dozor nad žárovým stříkáním – Úkoly a odpovědnosti

Přístupné pro: Strojírenství profi

Základní normy (stav k 31.12.2022)Archiv

17.2.2023, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro svařování a opravy dílů a odlitků ze šedé litiny (2021)Archiv

20.12.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plněné elektrody pro výrobní svařování a opravy odlitků a jiných dílů ze šedé litiny jsou klasifikovány stejnou normou, jako obalené elektrody pro stejný účel, tj. ČSN EN ISO 1071 s určením pro svařování litinových dílů v průběhu procesu výroby tak, aby byla…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro tvrdé návary a pro různá specifická použití (2021)Garance

20.7.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plněné elektrody, používané po zhotovení speciálních návarů pro nejrůznější druhy opotřebení a jiných provozních podmínek zaznamenaly v posledních létech nebývalý rozvoj.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu (2016, 2021)Garance

12.7.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro klasifikaci těchto plněných elektrod opět platí nová mezinárodní norma ČSN EN ISO 17634 (055502), která nahradila předchozí ČSN EN 12071. Podobně jako v předchozí kapitole již zavádí klasifikaci podle obou uznávaných klasifikačních systémů, tj. evropského…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu (2021)Garance

12.5.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plněné elektrody pro svařování ocelí s mezí kluzu vyšší než 500 MPa, resp. s minimální pevností nad 590 MPa klasifikuje zavedená ČSN EN ISO 18276 (055505). Tento dokument je kombinovaný předpis, který umožňuje klasifikaci a značení na základě dvou uznávaných…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s přívodem nebo bez přívodu ochranného plynu (2021)Garance

5.5.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky n a klasifikaci a značení výše uvedeného druhu plněných elektrod, určených pro svařování značného počtu běžných ocelí jsou specifikovány v nové ČSN EN ISO 17632, která nahradila podobně jako u norem jiných druhů svařovacích materiálů předcházející…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plněné elektrody pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynuGarance

31.3.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace plněných elektrod pro svařování výše uvedených typů vysokolegovaných nerezavějících ocelí je uvedena v normě ČSN EN ISO 17633 (055503), která nahradila předchozí normu ČSN EN 12073. Podobně, jako v případě ostatních druhů svařovacích materiálů…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty (tyče) pro svařování niklu a jeho slitin netavící se elektrodou v ochranném plynu (TIG)Garance

24.3.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dráty (tyče) pro svařování niklu a niklových slitin metodou TIG jsou klasifikovány a označovány podle stejných norem, jako svařovací dráty, používané pro svařování tavící se elektrodu (MIG), tj. podle ČSN EN ISO 18274 a podle AWS A5.14. Označení drátů…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty /tyče pro svařování nerezavějících a žáruvzdorných ocelí netavící se elektrodou v ochranném plynu (TIG)Garance

17.3.2021, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dráty (tyče) pro svařování nerezavějících a žáruvzdorných ocelí metodou TIG jsou klasifikovány podobně jako v předcházejících kapitolách podle stejných norem, jako svařovací dráty, používané pro svařování tavící se elektrodu, tj. podle ČSN EN ISO 14343…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací tyče (dráty) pro svařování žáropevných ocelí netavící se elektrodou v ochranném plynu (TIG)Garance

23.12.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro klasifikaci a značení výše uvedených drátů (tyčí) pro svařování žáropevných ocelí netavící se elektrodou v ochranném plynu (TIG) platí shodné normy, jako pro svařovací dráty pro metodu MAG, tj. ČSN EN ISO 16834-A i B (2013) a AWS A5.28, které jsou podrobně…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací tyče (dráty) pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí netavící se elektrodou v ochranném plynu (TIG)Garance

20.12.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak již bylo uvedeno v kapitole pro svařování vysokopevnostních ocelí tavícím se plným drátem v ochranné atmosféře, platí pro klasifikaci i značení tyčí pro svařování těchto ocelí netavící se elektrodou v ochranném plynu stejné normy, jako pro dráty pro…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Dráty pro tavné svařování hořčíku a jeho slitinGarance

17.12.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svařování hořčíku a jeho slitin bylo v minulosti věnováno jen velmi málo pozornosti a touto tématikou se zabývalo pouze omezené množství výrobců. V současné době především v leteckém a automobilovém průmyslu i ve výrobě přístrojové techniky i ve spotřebním…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty pro svařování titanu a jeho slitinGarance

10.12.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace o svařování titanu a jeho slitin jsou uvedeny v kapitole 5/4.4. Vzhledem k vysoké reaktivitě titanu při vyšších teplotách s uhlíkem, kyslíkem, vodíkem a dusíkem, která způsobuje křehnutí, jsou pro jeho svařování používány především způsoby…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Dráty pro svařování hliníku a slitin hliníku tavící se elektrodou v ochranném plynu (MIG)Garance

13.11.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro přídavné svařovací materiály pro hliník a jeho slitiny neexistuje žádný přímý vztah mezi používanou svařovací metodou a tvarem přídavného materiálu. Proto je možné, podobně jako v případě drátů pro svařování niklu a jeho slitin, použít i pro tuto skupinu…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací tyče (dráty) pro TIG svařování (metoda 141) nelegovaných a jemnozrnných ocelíGarance

6.11.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní norma pro klasifikaci těchto tyčí (ČSN EN 1668) byla nahrazena novou klasifikační normou ČSN EN ISO 636. Tento dokument přináší obdobně jako jiné klasifikační normy, připravované na úrovni doporučení ISO, resp. následujících EN ISO opět rozšíření o…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Dráty pro svařování niklu a slitin niklu tavící se elektrodou v ochranném plynuGarance

25.10.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro klasifikaci a označování jsou nejčastěji používány dále podrobněji uvedené normy ČSN EN ISO 18274 a AWS A5.14.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty pro obloukové svařování žáropevných ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynuArchiv

27.9.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Značení a klasifikace těchto drátů byla upravena normou ČSN EN 12070 (055313), platnou nejen pro dráty pro svařování v ochranných atmosférách, ale i pro dráty pro svařování wolframovou netavící se elektrodou (TIG) i pro dráty pro svařování pod tavidlem. Norma…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynuGarance

11.9.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní československé klasifikační normy těchto drátů ČSN 055310 z roku 1974 a 055390 z roku 1969 byly v rámci zavádění evropských norem nahrazeny normou ČSN EN 440, přijatou v roce 1994. I tato norma se však dočkala koncem roku 2009 revize a rozšíření o…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynuGarance

31.8.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Původní evropská norma ČSN EN 12534 (055315) pro klasifikaci tohoto typu svařovacích drátů byla v průběhu roku 2007 zrušena a nahrazena podobnou, ale rozšířenou normou EN ISO 16834. Tento dokument opět zahrnoval i klasifikaci tyčí, tj. drátů pro svařování…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody ostatníGarance

14.8.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do této kapitoly jsou zařazeny obalené elektrody, používané pro speciální účely a pro které obvykle neexistují, nebo jsou teprve v současné době vytvářeny národní či mezinárodní normy a specifikace. Patří sem např. elektrody pro drážkování a řezání, elektrody,…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro svařování niklu a niklových slitinGarance

14.8.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obalené elektrody na bázi niklu, případně s legováním dalšími prvky např. Fe, Cr, Mo, Cu, Co nebo jejich kombinacemi, jsou používány nejen pro svařování slitin niklu v nejrůznějších oblastech průmyslu, ale jsou často využívány především pro heterogenní spoje…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro svařování hliníku a jeho slitinGarance

29.7.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro svařování hliníku a jeho slitin se nejčastěji používají technologie svařování v ochranné atmosféře argonu (MIG) a technologie TIG. Obalené elektrody pro obloukové svařování mají jen velmi malý podíl a jsou často používány především v opravárenském průmyslu…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro svařování žáropevných ocelíGarance

25.7.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obalené elektrody pro svařování žáropevných ocelí byly v naší republice v minulosti klasifikovány celou řadou norem na úrovni ČSN, např. 055050, 055053 až 055057, 055063, 055067 až 055070 a…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelíGarance

21.7.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Až dosud platná klasifikační norma ČSN EN 1600 (055100) pro výše uvedené elektrody byla již od roku 2003 postupně revidována tak, aby budoucí dokument nejen postihl a mohl klasifikovat i další druhy elektrod pro nově vyvinuté typy ocelí, ale aby zahrnul i…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelíGarance

30.6.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Starší svářečská veřejnost zná původní národní normy pro obalené elektrody jako normativní dokumenty (0550xx) samostatně pro každý druh. Příjetím EN 499:1994 jako

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro svařování vysokopevnostních ocelíGarance

10.6.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

V roce 2013 vstoupila v platnost nová evropská norma pro klasifikaci a označování elektrod pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí, která nahradila původní normu ČSN EN 757. Protože se, podobně jako u řady předchozích již vydaných norem pro…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty TIG (tyče) pro tvrdé návary a opravy a renovaceGarance

14.5.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace drátů pro svařování v ochranné atmosféře argonu netavící se elektrodou je pro uvedené materiály pro návary stejná jako podle ČSN EN 14700, tak i podle AWS A5.21 (jsou popsány v kapitole pro obalené…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařovací dráty MAG/MIG dráty pro tvrdé návary, opravy a údržbuGarance

12.5.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Princip klasifikace všech druhů svařovacích drátů ať již pro metody MAG/MIG, WIG nebo pro svařování pod tavidlem je shodný a je popsán v kapitole 6/3.6 pro obalené elektrody tohoto použití s tím, že pro značení druhu svařovacího materiálu se užívá…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obalené elektrody pro tvrdé návary, opravy a renovaceGarance

6.5.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obalené elektrody zařazované do této skupiny obvykle tvoří u každého výrobce nepříliš velkou, ale specifickými druhy velmi početnou skupinu. Někteří výrobci svařovacích materiálů se výrobě těchto elektrod vzhledem k vysokým nákladům na jejich vývoj, zkoušení a…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Navařovací pásky pro navařování pod tavidlemGarance

7.4.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většinu v současné době zhotovovaných plošně nebo prostorově velmi rozměrných konstrukčních dílů především v energetice, v chemickém, v papírenském nebo v petrochemickém průmyslu by nebylo možno vyrobit tak, aby splňovaly náročné podmínky budoucího provozního…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Klasifikace a vlastnosti tavidelGarance

10.1.2020, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Drátové elektrody a plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem a kombinace elektroda-tavidloGarance

10.12.2019, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

V listopadu 2019 byla vydána nová ČSN EN ISO 24598 (055803), která nahrazuje původní ČSN EN 12070. Uznává - podobně jako ostatní klasifikační normy - dva systémy klasifikace: systém –A, (evropský), který vychází již z předchozí ČSN EN 12070 a systém – B,…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Drátové elektrody a plněné elektrody pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí pod tavidlem a kombinace elektroda-tavidloGarance

25.7.2019, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci postupující normalizační činnosti byla v roce 2010 vydána nová EN ISO 14171,

Přístupné pro: Strojírenství profi

Dráty pro plamenové svařováníGarance

7.5.2019, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plamenové svařování patří mezi nejstarší používané technologie svařování a jeho historická úloha už ustupuje do pozadí.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Dráty pro svařování mědi a slitin mědiGarance

2.4.2019, Ing. Josef Trejtnar, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dráty pro svařování mědi a slitin mědi jsou klasifikovány obdobným způsobem, jako dráty pro svařování hliníku a jeho slitin. Opět neexistuje žádný jednoznačný vztah mezi použitou metodou svařování a tvarem přídavného materiálu. Podrobnější popis následuje pro…

Přístupné pro: Strojírenství profi
Nahrávám...
Nahrávám...