dnes je 27.1.2023

Stanovení stupně zesíťování zesíťovaného polyethylénu (PE-X)Garance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato metoda se používá speciálně pro materiál PE-X, který se v oboru plastových potrubních systémů používá pro rozvody horké vody, podlahové a ústřední vytápění a nově i pro rozvody topných plynů. Zesíťování výrazně zlepšuje dlouhodobé pevnostní…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Zkoušky plastových potrubních systémů vnitřním přetlakemGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato kapitola je věnována statickým a dynamickým zkouškám vnitřním přetlakem plastových potrubních systémů. Plastová trubka namáhaná konstantním vnitřním přetlakem vykazuje všechny znaky viskoelastického chování – tzv. krípového toku, protože je namáhána…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Termoplasty modifikované pro automobilové aplikaceGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Samotné termoplastické polymery jen zřídka svými vlastnostmi vyhovují požadavkům konkrétních automobilových aplikací. Technicky nejschůdnější a ekonomicky nejpřijatelnější cestou k široké škále materiálů s vlastnostmi vhodnými pro výrobu automobilových dílů je…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Speciální polymerní materiályGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Tahové zkoušky plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tahová zkouška je jednou z nejdůležitějších mechanických zkoušek – ČSN EN ISO 527 (ČSN EN 638). Používá se u všech plastových materiálů ke stanovení základních pevnostních charakteristik. Zkušební tělesa se připravují obvykle ve tvaru lopatky (níže uvedený…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Teplota měknutí polymerů podle VicataGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Teplota měknutí podle Vicata (ČSN EN ISO 306, ČSN EN 727) je teplota vyjádřená ve oC, při které se standardní jehla kruhového průřezu 1 mm2 vtlačí do zkoušeného materiálu do hloubky 1 mm za předepsaných podmínek zkoušky. Účelem zkoušky je stanovení teploty,…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Výběr druhu materiálu na desky pro tvarování termoplastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tvarováním lze zpracovávat téměř všechny termoplasty, které jsou k dispozici ve formě fólií nebo desek. Jako fólie se označuje plošný útvar, jehož tloušťka zpravidla nepřesahuje 1 mm, deskou se rozumí rovinný výrobek omezených plošných rozměrů se stejnoměrnou…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Vyfukování z předlisku zhotoveného vytlačovánímGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dutá tělesa velkých objemů, až několika set litrů, se s výhodou vyrábějí rotačním spékáním práškových polymerů. Do dvoudílné kovové formy, která může být jen z plechu, protože není vystavena žádnému zvláštnímu namáhání, se odměří potřebné množství práškového…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Negativní, pozitivní a kombinované způsoby tvarování plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle vztahu činného dílu formy k hotovému výrobku se tvarování dělí na negativní, nazývané také tvarování do dutiny, a na pozitivní, označované jako tvarování na tvárník, a na kombinované.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Výběr technologického způsobu tvarování plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době je možno použít řadu různě modifikovaných způsobů tvarování, z nichž každý má své přednosti i nedostatky. Ty musí konstruktér výlisku společně s technologem zvážit již ve stádiu přípravy výroby. Musí tedy vzít v úvahu následující…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Poruchy toku při vytlačování polymerůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Objasnění vzniku poruch toku doposud nebylo jednoznačně vysvětleno, a proto se omezíme pouze na stručný popis vnějších projevů některých poruch toku.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Charakteristika odlévání plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odlévání je výrobní postup, při kterém se kapalná látka odlévá do dutiny formy, kde ztuhne a změní se ve výrobek požadovaného tvaru. Odléváním se vytvářejí plné nebo duté předměty přetržitým způsobem. Je to technologie vhodná pro malosériovou nebo kusovou…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Vytlačování desek a fólií z plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Desky jsou plošné útvary s tloušťkou větší než jeden milimetr, tenčí útvary jsou fólie. Pro oba se k vytlačování používají širokoštěrbinové hlavy, pro výrobu fólií vyfukováním se používají tzv. vyfukovací hlavy.…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Lepidla z chlorkaučukuGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Lze ho vyrobit zaváděním plynného chloru do koncentrovaného roztoku přírodního kaučuku v tetrachlormethanu, benzenu nebo chloroformu při teplotě 80 až 110 °C. Chlorkaučuk se získá oddestilováním rozpouštědel vodní párou nebo vysrážením například alkoholem.…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Popis a charakteristika vad plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Neúplný výstřik vznikne tak, že tavenina při vstřikování do tvarové dutiny formy ji nevyplní zcela, část dutiny zůstane prázdná. Zpravidla to bývá v největší vzdálenosti od ústí vtoku nebo v místě, kde se stékají dva proudy taveniny. Příčinou je…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Kopolymer styrén-akrylonitril, SANGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnosti: Ve srovnání s PS má vyšší tuhost a houževnatost, je tvrdý, transparentní, dobře snáší změny teploty, dá se snadno barvit, výstřiky mají lesklý povrch. Odolává kyselinám, louhům, tukům, olejům, alkoholu a benzinu. Má lepší tvarovou stálost za tepla…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Jednošnekový vytlačovací stroj pro zpracování termoplastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Používají se především pro zpracování termoplastů. Bez ohledu na konstrukci musí šnekový vytlačovací stroj zabezpečit následující funkce:

Přístupné pro: Strojírenství profi

Polyfenylénoxid, PPOGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnosti: V praxi se používá téměř výhradně polyfenylénoxid modifikovaný polystyrénem, PPO/PS. Je to amorfní termoplast se střední pevností a tuhostí a dobrou houževnatostí. Odolává cyklickému namáhání. Je však neprůhledný. Výrobky se vyznačují výbornou…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Obecné zásady pro aplikaci technologie navařováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravy a renovaci navařováním je možno při vhodné volbě tepelného režimu provádět u všech typů ocelí, tedy i vysokolegovaných. Je však nutno použít vysokých teplot předehřevů a případně následného tepelného zpracování. Takový postup vede k určitým tvarovým a…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Polybenzimidazolová lepidlaGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Polybenzimidazoly se získávají z aromatických tetraminů a z difenylesterů dikarbonových kyselin.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Polyimidová lepidlaGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jejich vznik byl podnícen potřebou tepelně a oxidačně stálého lepidla pro kosmický průmysl.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Fenolformaldehydová lepidlaGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kysele vytvrzovaná, nemodifikovaná fenolformaldehydová lepidla jsou viskózní kapaliny. Vytvrzují při laboratorní nebo zvýšené teplotě za přetlaku 0,7 až 1,5 MPa. Mají malou pevnost, odolávají povětrnosti, vroucí vodě, používají se k lepení dřeva u výrobků,…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Chemicko-tepelné zpracováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chemicko-tepelným zpracováním se vytvářejí na povrchu nástrojů vrstvy, které mají odlišné chemické složení a také jiné vlastnosti, než základní nástrojová ocel. U forem se obvykle vytvářejí vrstvy, které zvyšují povrchovou tvrdost, otěruvzdornost nebo odolnost…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Uhlíkové oceli s malou prokalitelností a oceli používané v přírodním stavuGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uhlíkové oceli jsou určeny pro použití jednak v kaleném, jednak v přírodním nebo normalizačně žíhaném stavu, převážně pro méně náročné, především však pomocné součásti…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Oceli k nitridováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nitridování ke zvýšení povrchové tvrdosti (cca 800-1200 HV, vyšší než u cementovaných vrstev) a otěruvzdornosti lze provádět jen u těch kalených a popuštěných dílů, u nichž postačuje nižší pevnost v jádře. Je tomu tak proto, že proces nitridování v solné…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Extruzní svařováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro svařování tenkostěnných polotovarů z polyethylénu a polypropylénu byl vyvinut postup označovaný jako svařování vytlačovaným přídavným materiálem (tzv. extruzní svařování). Metoda spočívá ve vytlačení taveniny spojovacího materiálu mezi spojované povrchy,…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Účel povrchových úpravGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Z obecného hlediska je cílem povrchových úprav především dosažení vizuálního efektu, postupně však nabývá stále většího významu zlepšení některých funkčních vlastností výrobku spojených s jeho povrchem, často jde o kombinaci obou cílů. Při změně funkčních…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Lepidla z hydrochloridu kaučukuGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Hydrochlorid kaučuku vzniká uváděním chlorovodíku do roztoku přírodního kaučuku v benzenu nebo v chloroformu za přítomnosti chloridů některých kovů a vysrážením produktu například alkoholem. Kaučuk se před rozpouštěním…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Vyfukování z fóliíGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroba dutých těles z fólií je založena na následujícím principu: Dvě fólie z termoplastu jsou pevně sevřeny čelistmi kovové formy a mezi ně se přivádí pod tlakem horký vzduch nebo horká vodní pára. Teplem se plast převede do plastického stavu a tlakem se…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Polyamidy 6 a 66, PA 6, PA 66Garance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastnosti: PA jsou semikrystalické plasty s krystalickým podílem do 40 %. Jsou silně polární, a proto i silně navlhavé. V dokonale suchém stavu jsou tvrdé, tuhé, ale křehké, teprve po nabytí rovnovážné vlhkosti (2 až 3 %) se stanou velmi houževnaté a tažné s…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Potrubní systémy pro odvod odpadních vodGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Linka na oplášťování termoplastyGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Uspořádání linky na oplášťování se řeší s ohledem na druh zpracovávaného materiálu a typ oplášťovaného předmětu. Většinou se oplášťují vodiče a kabely, ale i ocelové trubky pro rozvody plynu, kovová nebo polyamidová lanka jako prádelní šňůry nebo struny do…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Linka na výrobu vláken vytlačovánímGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Linky na výrobu vláken vytlačováním jsou rozdílně sestavovány, a to především podle typu zpracovávaného materiálu. Příklad jednoho sestavení linky na vytlačování vláken je na obrázku.

Přístupné pro: Strojírenství profi

Kontaktní svařováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při kontaktním svařování, které je rovněž někdy označováno jako kondukční, se spojované povrchy ohřívají stykem s vyhřívaným (svařovacím) nástrojem. Podle režimu ohřevu se rozlišuje svařování v ustáleném (statickém) režimu, kdy svařovací nástroj je vyhříván na…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařování zářenímGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materiál se před spojením může ohřívat také působením infračerveného záření (radiační svařování) nebo koncentrovanými světelnými paprsky (svařování laserem).

Přístupné pro: Strojírenství profi

PotiskováníGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytváření barevných efektů podle zadání je předmětem povrchových úprav, které jsou společně zahrnovány pod pojem potiskování. Protože se potiskování plastů od potiskování tradičních materiálů, jako je papír nebo textil, dosti liší, jsou v této kapitole…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plasty jako stavební materiálGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Plasty přinesly do stavebních materiálů zcela novou kvalitu. Pro mnoho stavebních prvků až do doby počátků masové výroby plastů chyběl materiál, který by svými vlastnostmi a cenou plně vyhovoval specifickým požadavkům stavebnictví. Plasty díky svým jedinečným…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Plastové potrubní systémy pro dopravu kapalin a plynůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky na materiál pro výrobu prvků potrubních systémů je možné stručně shrnout následujícím způsobem:

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařování horkým plynem s přídavným materiálemGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento způsob svařování termoplastů spočívá v ohřátí spojovaných povrchů a přídavného materiálu na teplotu svařování pomocí proudu horkého plynu. Plynným médiem může být vzduch, dusík nebo oxid uhličitý. Princip je zřejmý z obrázku. Značně se podobá svařování…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Svařování ultrazvukemGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke svařování ultrazvukem se používají mechanické kmity o frekvenci 20 až 50 kHz vytvářené generátorem ultrazvuku. Generátor je nejčastěji založen na principu tzv. magnetostrikčního jevu, tj. na změně rozměrů tělesa z feromagnetických látek vlivem magnetického…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Termooxidační stabilita plastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předpokládá se, že polyolefinový materiál obsahuje aditivní systém, který představuje jeden nebo více antioxidantů nebo jiných stabilizátorů. Měří se doba, po kterou materiál se svým aditivním systémem obsahujícím antiozonanty, stabilizátory a jiné přísady…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Hodnocení svařitelnosti potrubních systémůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako příklad postupu posouzení vzájemné svařitelnosti vezměme postup podle ISO/TR 11647 pro PE trubky a tvarovky. Zde klasifikace materiálů podle hodnot indexu toku taveniny není zcela dostačující, protože nemůže zaručit kvalitu svařovaného spoje. Nicméně…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Lepidla z organokřemičitých sloučeninGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním charakteristickým znakem silikonů je to, že polymerní řetězec není tvořen atomy uhlíku, ale atomy křemíku, střídajícími se s jinými atomy, nejčastěji s kyslíkem, ale též s uhlíkem, dusíkem aj. Uhlík je obsažen ve skupinách, které jsou na základním…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Geosyntetické prvkyGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Geosyntetické materiály jsou velkoplošné stavební materiály, které jsou ve stavebních, obvykle zemních konstrukcích aplikovány jako prvky plnící funkce výztužné, drenážní a v kombinaci s geotextiliemi také filtrační. Vyráběny jsou obvykle z polyolefinů.…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Legované oceli k zušlechťování se zvýšenou prokalitelnostíGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto oceli, kalitelné v oleji, jsou určeny jak pro malé, tak zejména pro rozměrnější formy s vyšší trvanlivostí než mohou zaručit uhlíkové nebo cementační oceli. Vyznačují se mimo jiné menšími deformacemi po kalení a navíc lze dutiny vyrábět elektroerozivně do…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Index toku taveninyGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejvýznamnější hodnotící veličinou pro posouzení chování tavenin termoplastů je stanovení indexu toku taveniny (ČSN EN ISO 1133). Metoda je založena na principu vytlačovacího kapilárního plastometru při konstantním zatížení…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Typická provozní data pro jednošnekový vytlačovací strojGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V tabulce jsou uvedena typická provozní data vytlačovacího procesu pro několik vybraných typů plastů vytlačovaných na jednošnekovém vytlačovacím stroji. Údaje je nutno brát pouze jako informativní, neboť skutečné provozní podmínky jsou mimo jiné ovlivněny i…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Tabulka teplot pro vytlačování termoplastůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Strojírenství profi

Kaučuková lepidlaGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdůležitějším dělením lepidel je dělení podle druhu pryskyřice, která je základem struktury lepidla. I když je toto dělení dnes do značné míry znesnadněno tím, že už prakticky začínají mizet lepidla, která by vycházela z jediného monomeru či polymeru, přesto…

Přístupné pro: Strojírenství profi

Lepitelnost plastů a trvanlivost lepených spojůGarance

6.7.2015, Ing. Miloš Sova, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

O lepitelnosti plastu rozhoduje především druh polymeru, který tvoří jeho základ, a zejména polarita polymeru.

Přístupné pro: Strojírenství profi
Nahrávám...
Nahrávám...