dnes je 15.6.2024

Input:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (stav k 31.12.2022)

21.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

11.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (stav k 31.12.2022)

Ing. Josef Trejtnar

ČSN 050600 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov – Projektovanie a príprava pracovísk.

ČSN 050601 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre zvárania kovov. Prevádzka

ČSN 050610 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové

zváranie a rezanie kovov

ČSN 050630 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

ČSN 050650 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

ČSN 050661 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov.

ČSN 050671 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov

ČSN 050672 – Zváranie – Bezpečnostné ustanovenia pre elektronové zváranie kovov

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Odběr vorků polétavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče – Část 1: Odběr vzorků polétavého prachu

ČSN EN ISO 10882-2 (050680) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Odběr vorků polétavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče – Část 2: Odběr vzorků plynů

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a při příbuzných procesech – Laboratorní metody pro vzorkování dýmů a plynů – Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýz

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a při příbuzných procesech – Laboratorní metody pro vzorkování dýmů a plynů – Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO) oxidu uhličitého (CO2) oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání na drážkování

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a při příbuzných procesech – Laboratorní metody pro vzorkování dýmů a plynů – Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a při příbuzných procesech – Laboratorní metody pro vzorkování dýmů a plynů – Část 4: Informační listy dýmu

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a při příbuzných procesech – Laboratorní metody pro vzorkování dýmů a plynů – Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

ČSN EN ISO 21904 -1 (050682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 1: Obecné požadavky.

ČSN EN ISO 21904 – 2 (050682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování.

ČSN EN ISO 21904 -4 (050682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu – Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních.

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu – Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku

ČSN EN 50444 (050696) Základní norma pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení na obloukové svařování a příbuzné procesy.

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) Svařování – Zkoušení základních nátěrů ve vztahu ke svařování a k příbuzným procesům – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) Svařování – Zkoušení základních nátěrů ve vztahu ke svařování a k příbuzným procesům – Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních

Nahrávám...
Nahrávám...