dnes je 2.12.2023

Input:

Destruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)

10.3.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

11.9 Destruktivní zkoušení svarů (stav k 31.12.2022)

Ing. Josef Trejtnar

ČSN EN ISO 3690 (051105) Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

ČSN EN ISO 18592 (051109) Odporové svařování – Destruktivní zkoušení svarů – Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků

ČSN EN ISO 14270 (051110) Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů

ČSN EN ISO 14272 (051111) Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

ČSN EN ISO 10042 (051111) Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

ČSN EN ISO 14273 (051112) Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů

ČSN EN ISO 14323 (051113) Odporové bodové a výstupkové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem

ČSN EN ISO 4136 (051121) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Příčná zkouška tahem. Nová norma k 2/2023

ČSN EN ISO 5173 (051124) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušky ohybem

ČSN EN ISO 9016 (051125) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – zkouška rázem v ohybu – Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení. Nová norma 12/2022

ČSN EN ISO 5178 (051126) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

ČSN EN ISO 9017 (051127) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením

ČSN EN ISO 17639 (051128) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů. Nová norma 11/2022

ČSN EN ISO 10447 (051129) Odporové svařování – Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů .

ČSN EN ISO 14329 (051135) Odporové svařování – Destruktivní zkoušky svarů – Typy porušení a geometrická měření odporových

Nahrávám...
Nahrávám...