dnes je 1.10.2023

Input:

Plněné elektrody pro svařování a opravy dílů a odlitků ze šedé litiny (2021)

20.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

6.4.4.5 Plněné elektrody pro svařování a opravy dílů a odlitků ze šedé litiny (2021)

Ing. Josef Trejtnar

Plněné elektrody pro výrobní svařování a opravy odlitků a jiných dílů ze šedé litiny jsou klasifikovány stejnou normou, jako obalené elektrody pro stejný účel, tj. ČSN EN ISO 1071 s určením pro svařování litinových dílů v průběhu procesu výroby tak, aby byla zaručena jejich jakost v souladu se zaručenými vlastnostmi a požadavky použití, případně aby byly dodrženy vlastnosti opravovaných odlitků či aby byly zajištěny požadované vlastnosti konstrukce při svařování samotných litinových dílů, nebo jejich spojů s jinými železnými nebo neželeznými materiály.Uvedená norma platí nejen pro plněné elektrody (T), ale i pro obalené elektrody (E), svařovací dráty (S) a pro litinové tyčinky (R)

Pro svařování jsou používány plněné elektrody dvou rozdílných typů:

  • - plněné elektrody, poskytující svarový kov stejný nebo velmi podobný chemickému složení svařované litiny – v tomto případě je nutný předehřev na vysoké teploty mezi 550 až 650°C
  • - plněné elektrody poskytují chemické složení svarového kovu, zcela odlišné od svařované litiny. Při svařování je vyžadován jen mírný předehřev nebo proces probíhá za studena.

Klasifikace plněných elektrod pro svařování šedé litiny podle ČSN EN ISO 1071

vychází z chemického složení jejich čistého svarového kovu a je složena z následujících částí:

  • - první označení je písmeno T , které je označením pro plněnou elektrodu
  • - následující druhé písmeno je vždy C, protože znamená užití pro svařování šedé litiny
  • - třetí část označení udává symbol pro označení chemického složení svarového kovu podle tab. 1
  • - čtvrtá, poslední část značení udává druh použitého ochranného plynu označením podle ČSN EN ISO 14175. Pro elektrody s vlastní ochranou je používáno označení "NO"

Příklady označení plněných elektrod pro svařování šedé litiny:

  • Plněná elektroda EN ISO 1071: T C FeC-2 NO

  • Plněná elektroda EN ISO 1071: T C NiFe-1 M21

znamenají:

T – jak je výše uvedeno,symbol pro plněnou elektrodu

C – vhodnost pro svařování šedé litiny

FeC-2 – poskytující svarový kov podobného chemického složení – viz tab.1

NiFe-1 – poskytující rozdílné chemické složení svarového kovu – viz. tab.1

M 21 – ochranný plyn typu M21 dle ČSN EN ISO 14175

NO – plněná elektroda vytváří vlastní plynovou ochranu

Tab.1 Označení a klasifikace plněných elektrod pro svařování šedé litiny podle EN ISO 1071

a) poskytujících podobné chemické složení svarového kovu        
Označení           Chemické složení v hmotn.%                       
   C  Si  Mn  P  S  Fe  Ni  Cu  Al  Nb+V  Jiné  
FeC-2  3,0 až 3,6  2,0 až 3,5  0,8  0,5  0,1  zbytek  q  q  3,0  q  1,0  
FeC-3  2,5 až 5,0  2,5 až 9,5  1,0  0,20  0,04  zbytek  q  q  q  q  1,0  
FeC-GF  3,0 až 4,0  2,0 až 3,7  0,6  0,05  0,015  zbytek  q  q  Mg:0,02 až 0,10  Ce: 0,20  1,0  
FeC-GP2  2,5 až 3,5  1,5 až 3,0  1,0  0,05  0,015  zbytek  2,5  1,0  Mg:0,02 až 0,10  Ce: 0,20  1,0  
Z        Jiné dohodnuté složení                          
            
b) poskytující odlišný druh svarového kovu         
Označení           Chemické složení v hmotn.%                       
   C  Si  Mn  P  S  Fe  Ni  Cu  Al  Nb+V  Jiné  
Fe-1  2,0  1,5  0,5 až 1,5  0,04  0,04  zbytek  q  q  q  q  1,0  
St  0,15  1,0  1,0  0,04  0,04  zbytek  q  0,35  q  q  1,0  
Fe-2  0,20  1,5  0,3 až 1,5  0,04  0,04  zbytek  q  q  q  5,0 až 10,0  1,0  
NiFe-1  2,0  4,0  2,5  0,03  0,03  zbytek  45 až 75  4,0  1,0  q  1,0  
NiFe-2  2,0  4,0  1,0 až 5,0  0,03  0,03  zbytek  45 až 60  2,5  1,0  xxx  1,0  
NiFeT3-CI  2,0  1,0  3,0 až 5,0  q  0,03  zbytek  45 až 60  2,5  1,0  q  1,0  
Z        Jiné dohodnuté složení                          

Jednotlivé hodnoty jsou hodnotami maximálními

xxx = max. součet všech karbidotvorných prvků

q – nestanoveno

Klasifikace plněných elektrod podle AWS A5.15

Výše uvedená norma je opět společná pro všechny druhy přídavných materiálů a obsahuje jediný typ plněné elektrody s označením E NiFeT3-CI, který je zcela stejný s plněnou elektrodou T-C-NiFeT3-CI podle ČSN EN ISO 1071.

Doporučení pro použití vybraných druhů plněných elektrod

Typy, poskytující svarový kov, podobného typu, jako svařovaná litina

T C FeC-2

Plněná elektroda s vlastní ochranou produkuje svarový kov charakteru šedé litiny s lupínkovým grafitem s určením pro svařování všech běžných druhů šedé litiny za tepla

T C FeC-3

Plněná elektroda shodného charakteru se svarovým kovem s vyšším obsahem uhlíku, tedy s nižšími plastickými vlastnostmi a vyšší tvrdostí. Je opět určena pro svařování za tepla

běžných druhů šedé litiny.

T C FeC-GF a T C FeC-GP2

Jsou opět plněné elektrody s vlastní ochranou, určené pro svařování za tepla litin

s kuličkovým grafitem a temperovaných litin s černým lomem. Podle tepelných podmínek

a podle chemického složení typ T C FeC-GF NO poskytuje svar s feritickou strukturou, typ

T C FeC-GP2 pak svarový kov s perlitickou mikrostrukturou.

Typy, poskytující jiné složení svarového kovu

T C St

Jsou plněné elektrody, používané především pro opravy malých vad charakteru pórů a trhlin v odlitcích ze šedé litiny. Mají proto nízkou tavící teplotu, ale vzhledem k difuzi ze základní litiny mají svary martenzitickou strukturu, kterou lze opracovat pouze broušením

T C Fe-2

Je typ, používaný především k navařování vrstev na díly ze šedé, temperované nebo tvárné litiny nebo jako mezivrstva při navařování starých litinových dílů. Poskytuje feritickou strukturu s množstvím velmi tvrdých karbidů ale obvykle bez přítomnosti křehkého martenzitu.

T C NiFe-1

Plněná elektroda, poskytující svarový kov s dostatečnou plasticitou, obvykle s více než 50% Ni, vhodná pro svařování za studena a to jak pro jednovrstvé svary, tak i mezivrstvy i pro vícevrstvé svary s dobrým průvarem do základního materiálu a s dostatečnou plasticitou.

Je vhodná i pro svařování litin s kuličkovým grafitem a temperovaných litin s černým lomem.

T C NiFe-2

Plněná elektroda podobného typu jako T C NiFe-1 s podobným použitím, jen se zvýšeným obsahem karbidotvorných prvků

T C NiFeT3-CI

Tento typ plněných elektrod poskytuje vzhledem ke svému složení vyšší hodnoty plasticity svarového kovu především u typů litin s vysokým obsahem fosforu. Je nejvíce využíván.

Vícevrstvé svary jsou dobře opracovatelné, u jednovrstvých svarů a návarů je třeba počítat obvykle jen s broušením.

Příklady plněných elektrod pro svařování šedé litiny

V souvislosti s rychlým rozvojem použití plněných elektrod se objevila nabídka poměrně velkého množství jak výrobců tak i druhů plněných elektrod pro tento účel. Postupně se však ukázalo, že tento segment přídavných materiálů je sice významný, ale objemově nepříliš velký a tak řada výrobců od jejich nabídky ustoupila, případně prodává pod svými jmény výrobky několika

Nahrávám...
Nahrávám...